Førtidspension og arbejdsskade – Hvad er reglerne?

Førtidspension

Hvis du permanent mister erhvervsevnen, kan du være berettiget til at få førtidspension. Førtidspension er en ydelse, der gives til personer, der varigt har fået nedsat erhvervsevnen.

Hvis du kan varetage et fleksjob, eller hvis det er sandsynligt, at du kan forbedre din erhvervsevne, kan du ikke få tilkendt førtidspension. Det er din kommune, der afgør om du kan få førtidspension. 

Arbejdsskade

Hvis dit tab af erhvervsevne skyldes en arbejdsskade, kan du være berettiget til at modtage en erstatning. Det er derfor vigtigt at din arbejdsskade bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Din arbejdsgiver og din læge har pligt til at melde skaden, så du skal ikke nødvendigvis selv sørge for dette.

Læs om de vigtigste trin i en arbejdsskadesag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen vil derefter vurdere, om der er tale om en arbejdsskade. Hvis arbejdsskadestyrelsen anerkender at det er tilfældet, kan du være berettiget til en erstatning. Erstatningen vil blive beregnet på baggrund af hvad du tjente før skaden, samt hvad du kunne have tjent efter, hvis ikke du var på førtidspension.

Læs mere om erstatninger hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Forsikring, hvis du bliver for syg til at arbejde 

Har du en privat forsikring mod tab af erhvervsevne eller kritisk sygdom, skal du kontakte dit forsikringsselskab eller pensionsselskab, hvis forsikringen er oprettet igennem din pensionsordning. I dag har stort set alle i arbejde en forsikring ved nedsat erhvervsevne/invalidepension gennem den obligatoriske pension, man har gennem sin arbejdsplads.

Du kan være berettiget til at få forsikringssummen udbetalt. Denne udbetaling kan være en engangssum eller en løbende månedlig udbetaling. Tjek evt. din police eller kontakt dit forsikringsselskab for at få oplyst, om du er berettiget til at få en udbetaling.

Læs mere om private forsikringer hos Forsikring & Pension 

Supplerende arbejdsmarkedspension

Som modtager af førtidspension, kan det være svært at finde økonomisk råderum til at indbetale til en pensionsopsparing. Derfor blev der i 2003 oprettet en ordning, specifikt til førtidspensionister, så man som førtidspensionist også har mulighed for at indbetale til en pensionsopsparing.

Den supplerende arbejdsmarkedspension giver dig mulighed for at supplere din folkepension, når du når pensionsalderen. Det er en frivillig ordning.

Hvis du vælger at indbetale til den supplerende arbejdsmarkedspension, skal du selv indbetale 1/3 af bidraget. Den resterende del betaler din kommune.

Du kan læse mere om ordningen på Borger.dk.

Justér økonomien til din nye situation

Hvis din indtægt ændrer sig markant, som følge af at du har mistet din arbejdsevne, kan det være svært at få overblik over, hvordan du tilpasser din økonomi og dit forbrug til din nye økonomiske situation.

Få inspiration og gode råd til, hvordan du kan håndtere din økonomi og hvad du skal være opmærksom på, hvis du går ned i indtægt.

Få hjælp

Det kan være svært at få et overblik over din nye økonomi, hvis du har mistet erhvervsevnen.

Det kan derfor være en god idé at kontakte din bank, for at få råd og vejledning om din nye økonomiske situation.