Guide: Sundhedstjek af din økonomi ved skilsmisse

Boligen

Dine boligudgifter vil typisk ændre sig efter en skilsmisse, og derfor er det vigtigt at du er sikker på, at du i din nye situation kan klare boligudgifterne.

Det kan være en god idé at lægge et budget, så du finder ud af, om du har råd til at blive i boligen. Du kan eventuelt lægge dit budget i samarbejde med din bank.

Rådtilpenge.dk's budgetskabelon, kan også hjælpe dig til at få overblik over din privatøkonomi. 

Læg et budget med budgetskabelonen

Familieforsikringer

Det er en god idé at give forsikringerne et eftersyn i forbindelse med skilsmisse.

Hvis du bliver skilt og flytter, er det kun den ene part, der kan beholde jeres familieforsikring. Den anden part må oprette en ny.

Det kan også være en god idé at kontakte din forsikringsudbyder og sikre dig, at de rette personer registreres til at modtage forsikringspenge i tilfælde af din død.

Læs mere om "Dagligdagen og Forsikring" hos Forsikring & Pension

Skatteforhold

Dine skatteforhold kan også ændre sig efter en separation/skilsmisse. Derfor er det er en god idé at kontakte Skattestyrelsen og få tilpasset dit skattekort til din nye situation.

Når man bliver skilt er det fx ikke længere muligt at udnytte ægtefællens skattefradrag. Og hvis du flytter, har det måske betydning for et eventuelt kørselsfradrag.

Hvis du sælger eller køber fx en bolig halvpart, har det også betydning for dit skattefradrag. Det skal man huske at oplyse Skattestyrelsen om.

Læs mere om skat og skilsmisse hos Skattestyrelsen

Evt. ændringer af begunstigede til arv, pension mv.

Hvis I har indsat hinanden som modtagere af udbetalinger fra pensionsordninger, livsforsikringer og krydslivsforsikringer, skal det eventuelt opsiges eller ændres.

Hvis I har lavet testamente til fordel for hinanden, skal det muligvis ændres. Kontakt eventuelt en advokat for at gøre dette.

Forsikring i tilfælde af død

Du har måske indrettet din pension på at kunne sikre din ægtefælle økonomisk, hvis du skulle dø tidligt.

Hvis I går fra hinanden, bør du overveje, om du vil videreføre en eventuel livsforsikring og ægtefællepension.

Forsikring i tilfælde af mistet arbejdsevne eller arbejdsløshed

Du kan også have behov for at forhøje din invalidepension og sikre dig, hvis du går ned i indtægt, fordi du bliver længerevarende syg eller invalid.

Især hvis du har børn, bør du fortsat sikre dig, at du kan forsørge dem, hvis du mister din indtægt.

Når du er alene, kan det være ekstra relevant at være medlem af en A-kasse. Så kan du få arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du bliver arbejdsløs.

Læs mere om medlemskab af A-kasse og arbejdsløshedsdagpenge på Borger.dk

Læs mere om sygedagpenge på Borger.dk

Pension

Overvej også om du nu skal indbetale mere til din pensionsopsparing.

Læs Forsikring & Pensions information om ændringer i pension, når du skal skilles 

Læs også Ankestyrelsens information om, hvad der sker med ægtefællers pensioner i forbindelse med separation og skilsmisse

Ulykkesforsikringer til børn

Enhver forælder kan købe en ulykkesforsikring til sit barn, uanset om barnet har bopæl hos denne eller ej.

Tag stilling til hvem, der skal holde børneulykkesforsikringen i kraft, så I sikrer, at der er størst mulig tryghed omkring børnene.

Læs mere om børneulykkesforsikringer hos Forsikring & Pension