Hjælp til deling af formue ved skilsmisse

Hvis I går fra hinanden, skal I dele jeres fælles gæld og værdier. Ingen myndighed skal godkende bodelingen, hvis ægtefællerne er enige. I mange tilfælde foretager ægtefællerne selv bodelingen.

I kan evt. vælge at udarbejde en bodelsoverenskomst, så undgår I, at I senere bliver uenige om bodelingen. Det kan I evt. få en advokat til at hjælpe med.

Hvis ikke I selv kan blive enige, kan I forlange, at skifteretten deler boet.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan formue, gæld og pensioner som udgangspunkt deles.

Deling af fælles ejer- eller andelsbolig

Hvis I ejer en ejer-/andelsbolig sammen, kan I vælge at sælge den. Så skal et provenu eller en gæld efter salget i udgangspunktet deles ligeligt.

Alternativt kan den ene eventuelt købe den andens halvdel af boligen. Er der gæld i boligen forudsætter dette, at låneudbyderen tillader en gældsovertagelse.

Det kan være en god idé at tage kontakt til en advokat, som kan hjælpe jer undervejs.

Deling af formue

Hvis I ikke har aftalt andet, har I fælleseje. Det betyder, at jeres samlede formue skal deles lige, hvis I bliver separeret eller skilt.

Læs mere om reglerne for deling af formue hos Statsforvaltningen (pdf)

Læs mere om reglerne for deling af formue hos Domhusstyrelsen

Læs mere om reglerne, hvis der er aftalt særeje hos Advodan

Deling af gæld

I hæfter selv hver især for jeres gæld. Har I stiftet gælden sammen, da I for eksempel købte hus eller bil, er I fælles om gælden.

Hvis man hæfter for gæld, bevares forpligtelsen til at betale efter en separation eller skilsmisse – også selv om jeres bolig for eksempel går på tvangsauktion. Få klarhed over jeres gæld, og find ud af, hvordan I får den afdraget.

Læs mere om reglerne for deling af gæld hos Statsforvaltningen (pdf)

Læs mere om reglerne for deling af gæld hos Domhusstyrelsen

Få gratis gældsrådgivning ved Forbrugerrådets Gældsrådgivning 

Deling af pensioner

Pensionsordninger bliver som hovedregel ikke delt, hvis I går fra hinanden. I særlige tilfælde kan der fastsættes kompensation, hvis den ene har en betydeligt større pensionsopsparing end den anden.

En del pensionsordninger indeholder ægtefællepension. Kontakt jeres pensionsudbyder og hør, hvordan jeres separation/skilsmisse påvirker retten til ægtefællepension.

Læs mere om ægtefællepensionen hos Statsforvaltningen (pdf)

Læs mere om separation, skilsmisse og pension hos Forsikring & Pension (pdf)

Læs om ægtefællers pension ved skilsmisse hos borger.dk

Arv og livsforsikring

Hvis I bliver separeret eller skilt, arver I sædvanligvis ikke længere automatisk hinanden. Retten til livsforsikringer bortfalder også normalt.

Hvis I fortsat - også efter separationen - ønsker at arve hinanden, skal I oprette et (nyt) testamente. Det gælder også, selvom I under ægteskabet har oprettet et testamente.