Guide: Hvilke forsikringer kan du have, når du har børn?

Det er vigtigt at have forsikringerne i orden, når man får barn. Så sikrer du, at familieøkonomien fortsat kan bære - også selvom noget går galt. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke forsikringer, du kan overveje.

Hvis du eller dit barn forvolder skade

Når du får barn, er der risiko for at dit barn kommer til at forvolde skade på andres ting.

Blandt andet derfor er det vigtigt, at I som børnefamilie har en familieforsikring. En familieforsikring er det samme som en indboforsikring.

En familieforsikring indeholder både en sikring af dine ting/ejendele og en ansvarsforsikring.

Forsikringen dækker alle i husstanden - også børn. Ansvarsforsikringen dækker fx, hvis dit barn vælter et stearinlys, så boligen brænder eller hvis dit barn fx kommer til at vælte din nabos meget dyre lampe, så den går i stykker.

Læs mere om indboforsikring her

Læs mere om forsikringer her

Hvis dit barn kommer ud for en ulykke eller bliver syg

Du kan overveje at tegne børneulykkesforsikring eller en børneforsikring, som sikrer, at dit barn får udbetalt en forsikringssum, hvis dit barn kommer ud for en ulykke og får varige mén. En ulykkesforsikring kan være relevant, så snart barnet er født.

En børneulykkesforsikring dækker også dit barn når det opholder sig i daginstitutionen eller skolen.

Du kan typisk til- eller fravælge en tandskadedækning, når du tegner en børneulykkesforsikring.

Hvis du har en sundhedsforsikring eller er medlem af sygesikringen Danmark, så kontakt din forsikringsudbyder og tjek, om dit barn er eller kan blive omfattet af den forsikring, du har i forvejen.

Hvis du mister dit arbejde eller bliver uarbejdsdygtig pga. invaliditet

Når du får barn er det vigtigt, at du kan forsørge dit barn, også selvom du fx bliver invalid eller selvom du mister dit arbejde. Du kan derfor med fordel tegne en ulykkesforsikring, så du får en forsikringssum, hvis du får varige mén på grund af en ulykke eller bliver invalid, så du er ude af stand til at varetage et arbejde. Du bør også melde dig ind i en a-kasse, så du kan få arbejdsløshedsdagpenge, hvis du mister dit arbejde.

Læs mere om ulykkesforsikring her

Læs om medlemskab af en A-kasse på borger.dk

Se listen over A-kasser i Danmark

Hvis én eller begge forældre dør

Hvis én af forældrene dør er det vigtigt, at der fortsat er penge til at forsørge barnet.

Derfor er det vigtigt, at tegne en livsforsikring, så rette vedkommende får udbetalt en sum penge, hvis du dør.

Og hvis I lever papirløst sammen, bør I overveje at skrive testamente.

Du kan også overveje at sikre de efterladte en månedlig pension i form af ægtefælle/samleverpension og evt. børnepension.

En arbejdsmarkedspension indeholder typisk en livsforsikring og i nogle tilfælde også en ægtefælle/samleverpension og evt. børnepension.

Spørg dit pensionsselskab om, hvad der gælder for netop dig.

Læs mere om livsforsikring og ægtefællepension

Læs hvordan I sikrer jer, hvis I lever papirløst sammen