Tab af erhvervsevne og afslag på erstatning

Du har tegnet en forsikring mod tab af erhvervsevne eller en sundhedsforsikring hos et forsikringsselskab. Nu er du blevet syg og søger erstatning. Der kan ske tre ting. Du får erstatning med fuld udbetaling, du får en delvist udbetaling af erstatningen, eller du får afslag på erstatning. Bliv klogere på, hvilke grunde der kan være til afslaget, dine klagemuligheder, hvis du er utilfreds med begrundelsen for afslaget.

Hvis dit forsikringsselskab giver dig afslag på en erstatning eller sætter din erstatning ned, kan det have følgende årsager.

  • Der er en klausul i din forsikring, der betyder, at forsikringen i større eller mindre omfang ikke dækker dit erhvervsevnetab, hvis det skyldes sygdomme og lidelser, som du havde før du tegnede forsikring. Fx hvis du allerede havde sukkesyge, da du forsikrede dig, og din manglende arbejdsevne skyldes din sukkersyge.

  • Du er omfattet af et generelt vilkår i dine forsikringsbetingelser om en karensperiode, som indebærer, at du får en begrænset dækning, hvis du bliver invalid i de første år efter optagelsen, hvis invaliditeten skyldes en eksisterende sygdom eller lidelse, fx hvis du allerede havde sukkersyge, da du tegnede forsikring.

  • Da du tegnede forsikringen, afgav du forkerte helbredsoplysning er eller tav om netop den sygdom eller lidelse, som du nu ønsker erstatning for.

  • Hos nogle selskaber kan du først få erstatning, når du er blevet tilkendt offentlig førtidspension.

  • Der kan være flere årsager end de ovenstående. Du kan læse mere om årsager til afslag på forsikring for kritisk sygdom her.

Hvis du får afslag på en erstatning, eller kun får tilbudt en begrænset erstatning, kan du bede dit forsikringsselskab om at give dig en begrundelse.

Hvis du er utilfreds med begrundelsen, kan vælge at klage til selskabet over afslaget og bede om, at forsikringsselskabet vurderer din sag på ny.

Klag over forsikringsselskabets behandling

Hvis du vil klage over forsikringsselskabets behandling af din erstatningssag, kan du i første omgang klage til den ”klageansvarlige”, som alle forsikringsselskaber skal have. Dit forsikringsselskab skal oplyse på dets hjemmeside hvor og hvordan kunden kan få kontakt til selskabets klageansvarlige.

Hvis du går forgæves hos forsikringsselskabets klageansvarlige, så kan du klage til Forsikringsankenævnet.

Hvis du har en arbejdsmarkedspensionsordning og er medlem af en fagforening, kan du ofte få din fagforening til at hjælpe med at vurdere sagen og eventuelt føre en klagesag for dig. 

Du har også du mulighed for at få gratis juridisk førstehjælp hos Advokatvagterne.

Vil du vide mere om forsikringer, og hvad de dækker?

Kontakt Forsikringsoplysningen på 41919191.

Forsikringsoplysningen besvarer telefonhenvendelser i åbningstiden hverdage kl. 10 – 13.

De besvarer også spørgsmål på Facebook. Deres profil hedder Forsikringsnørden.