Rejseforsikring - alt du skal vide

Har du styr på din rejseforsikring og om den dækker, hvis du bliver syg på rejsen eller hvis bagagen er forsinket? Her kan du få gode råd om hvad der gælder.

Hvad har du i forvejen?

Undersøg om du har en familie/indboforsikring, hvor der er tilknyttet en privat rejseforsikring. Den mest almindelige type er en årsrejseforsikring. Du kan også have nogle kreditkort, hvor der er knyttet en privat rejseforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab og din bank og find ud af, om du har allerede har en rejseforsikring.

Vær også sikker på, at du har en ansvarsforsikring når du rejser ud, så du er dækket, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller ting. Ansvarsforsikringen er altid en del af din indboforsikring. Dine personlige ting kan også være dækket af din indboforsikring, når du rejser på ferie.

Det gule eller blå sundhedskort?

I august 2014 blev dækningen i udlandet på det gule offentlige sundhedskort afskaffet. I stedet skal du bruge det blå EU sundhedskort. Rejser du som dansk turist i et EU-land, er du ligestillet med borgerne i det land du rejser til. Det betyder at du er dækket af det pågældende lands offentlige sygesikring og ikke af den offentlige danske sygesikring. Tjek derfor om du har brug for at forsikre dig mod evt. egenbetaling som ikke dækkes af det blå sundhedskort. Eller om du allerede har en privat rejseforsikring som dækker dig.

Se mere om rejsesygesikring og det blå EU sundhedskort hos Forbrug.dk

Tag Forbrug.dk's Quiz om det blå EU-sygesikringskort 

Bestil det blå EU-sygesikringskort på Borger.dk


Hvilke lande dækker din rejseforsikring?

Du skal være opmærksom på hvilke lande som er omfattet i din rejseforsikring. Dækker rejseforsikringen det samme geografiske område som den offentlige sygesikring (almindelig EU/EØS dækning) eller dækker den det geografiske Europa?

Skal du rejse uden for EU/EØS landene, skal du være opmærksom på, om din rejseforsikring dækker din feriedestination, fx hvis du rejser til USA, Australien osv.

Læs mere om EU og EØS landene på EU-Oplysningen

Hvilken type rejse skal du på – og er du dækket?

Tjek hvilke rejser der er dækket i din rejseforsikring. Ferierejser og andre private rejser er altid dækket, men husk at undersøge om du også må udføre erhvervsaktiviteter på rejsen. Der kan nemlig være forskel på, om du må arbejde på rejsen eller ej.

Det samme gælder for studieophold, hvor man er tilmeldt en gymnasial eller videregående uddannelse. Her er der også forskel på, om rejseforsikringen dækker eller ej. Hvis du er i tvivl om, hvad din rejseforsikring dækker, så kontakt dit selskab.

Der er typisk også begrænsning på hvor længe du kan være væk, for at din rejseforsikring dækker. Hvis du rejser mere end én måned, kan det være en god idé at undersøge om din rejseforsikring dækker, eller om du skal tegne en ekstra forsikring. Find ud af om det er en årsrejseforsikring eller en enkeltrejseforsikring du har.

Bagageforsinkelse – hvad dækker din forsikring?

Hvis du er uheldig og din bagage bliver forsinket, skal du være opmærksom på hvad din rejseforsikring dækker. Der kan nemlig være forskel på, hvilket beløb du må bruge pr. døgn fx til køb af tøj og toiletartikler hvis din bagage er forsinket. Læs betingelserne i din forsikring eller kontakt dit forsikringsselskab for at finde ud af, hvad der gælder.

Hvis du rejser med fly og oplever, at din baggage bliver beskadiget eller forsinket, kan du kræve erstatning hos flyselskabet via din rejseforsikring. For at få erstatning, skal du med det samme melde skaden til flyselskabet og derefter skriftligt sende dit krav om erstatning til flyselskabet.

Du kan læse mere om dine rettigheder ved flyrejser på taenk.dk.

Du kan også læse mere på Forbrug.dk om dine rettigheder på rejsen.

Almindelig sygdom – hvad gælder?

For at rejseforsikringen dækker ved almindelig sygdom, er det et krav at du er blevet syg under din ferie og at behandlingen foregår i udlandet. Du kan således ikke vente med at gå til lægen el. tandlægen, til når du først er kommet hjem til Danmark.

Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til at erstatte, udskifte eller reparere proteser (fx tandlægebesøg), briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler.

Kronisk og eksisterende sygdom – hvad skal du være opmærksom på?

Rejseforsikringen dækker typisk ikke behandling af eksisterende og kroniske sygdomme, som har ført til behandling, vurdering hos læge, ændret medicinering eller indlæggelse inden for de seneste 6 mdr.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige definitioner af kroniske og eksisterende sygdomme, men fælles for rejseforsikringerne er, at der i et vist omfang er krav om medicinsk forhåndsvurdering hvor det er nødvendigt. Der kan være andre situationer, fx hvis du er over en vis alder (70 år) eller ved graviditet, hvor det også kræves at du får foretaget en forhåndsvurdering hos din læge før afrejse. Kontakt dit forsikringsselskab i god tid inden rejsen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt med en forhåndsgodkendelse.

Hvad hvis min rejse bliver ødelagt – hvad gælder så?

Hvis du under rejsen bliver syg, så din rejse bliver ødelagt og du har en dækning for erstatningsrejse i din rejseforsikring eller ødelagte rejsedøgn, skal du være opmærksom på at du typisk kun kan få erstatning, hvis du under rejsen fx er blevet indlagt eller lægeordineret indendørs og derfor ikke har kunnet udnytte feriens formål. Har du tegnet rejseforsikring med dækning for en speciel aktivitet, og du ikke har kunnet deltage i denne, skal du kunne dokumentere, at du har været forhindret i dette pga. sygdom. Det er ikke nok at du kontakter forsikringsselskabet og fortæller det, det skal også kunne dokumenteres ved fx hospitalsindlæggelse eller lægeordineret ro og hvile, typisk i mere end halvdelen af ferien fsva. erstatningsrejse. Ved erstatning for ødelagte rejsedøgn behøver du ikke nødvendigvis at være syg i halvdelen af rejsen eller mere for at få erstatning. Kontakt dit selskab og find ud af hvad der gælder for din rejseforsikring.

Hvad hvis jeg får brug for hjemtransport – hvordan er jeg dækket?

Du skal være opmærksom på, at hjemtransportdækningen kan være forskellig alt afhængig af, hvilken rejseforsikring du har. Nogle rejseforsikringer dækker ikke hjemtransport ved sportsudøvelse eller ved kronisk sygdom eller eksisterende sygdom, der inden for de sidste 6 måneder inden afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge og/eller medicinering. Du skal også være opmærksom på, at hjemtransport altid skal ske efter aftale med dit forsikringsselskab og typisk arrangeres af dem.

Ferie med sportsaktiviteter – hvad gælder?

Rejser, hvor du dyrker farlige sportsaktiviteter fx ski og snowboard, faldskærmsudspring mm., er ofte ikke omfattet af rejseforsikringen. Så skal du tilkøbe en ekstra dækning i din rejseforsikring. Der er nemlig forskel på, hvad rejseforsikringen dækker. Nogle selskaber kræver fx tilvalg af skidækning. Det mest almindelige er, at farlige aktiviteter ikke er dækket i din rejseforsikring. Der kan også være forskel på om rejseforsikringen dækker udgifter til eftersøgning og redning, hvis du skulle få behov for det. Eller om du skal tilkøbe det som en tilvalgsdækning. Hvis du er i tvivl om hvordan du er dækket i din rejseforsikring, så kontakt dit forsikringsselskab.

Læs mere om hvad der gælder for skiferier og aktive ferier

Aktiv Ferie - Forsikring og Pension

Skiferie - Forsikring og Pension

Hvad hvis jeg kører på bilferie?

Hvis du kører afsted på bilferie skal du være opmærksom på, at det er en god ide at have kasko på din bil, så du kan få hjælp i udlandet hvis uheldet er ude. Det er vigtigt at du har registreringsattesten med på rejsen, og så skal du undersøge om du har brug for at medbringe både det grønne og det røde kort, i forhold til hvilke lande du kører i. Det grønne kort skal du have med som bevis for, at din bil er ansvarsforsikret. Det røde kort gælder for dig, hvis du har kaskoforsikring og det giver adgang til at få hjælp fra SOS International til fx vejhjælp og ved ulykke. Husk derfor at tage telefonnummeret til SOS’ Internationale Alarmcentral med på ferien. Telefonnummeret er +45 70 10 50 52.

Du får det grønne og det røde kort hos dit forsikringsselskab.

Læs mere om vejhjælp i udlandet på Forbrug.dk

Og læs mere om hvad du skal huske, hvis bilen skal med på ferie Forsikring & Pension

Hvad hvis jeg lejer et motorkøretøj på min ferie?

Hvis du lejer et motorkøretøj eller en vandscooter, skal du sikre dig, at der er en gyldig ansvarsforsikring.

Hvis din rejseforsikring omfatter dækning for selvrisiko på lejet motorkøretøj, skal du være opmærksom på at rejseforsikringen kun dækker, hvis den lejede personbil, motorcykel eller knallert er kaskoforsikret. Husk derfor altid at leje motorkøretøjer, der er kaskoforsikret.

Læs mere om hvad der gælder ved leje af jetski og vandscooter hos Forsikring & Pension

Forsikring på jetski og vandscooter

Rejsen er købt via kreditkort – hvad gælder?

Hvis rejseforsikringen er tegnet via det kreditkort, som du har brugt til at betale rejsen med, er din familie kun dækket af rejseforsikringen, hvis de er sammen med dig (kortholder) på rejsen. Du skal også være opmærksom på, at der kan være forskel på dækningssum og omfang alt afhængigt af, hvilket kreditkort du har. Kontakt dit selskab, hvis du er i tvivl om hvordan du er dækket i din rejseforsikring.

Min ægtefælle er ikke dansk statsborger – hvad gælder?

For at rejseforsikringen dækker er der oftest et krav om, at du skal have et dansk sygesikringskort. Hvis du fx er gift med en udenlandsk statsborger, som ikke har et dansk sygesikringskort, dækker rejseforsikringen ikke din ægtefælle, selvom rejseforsikringen er tegnet for familien. Kontakt dit selskab hvis du er i tvivl om, hvordan din familie er dækket af rejseforsikringen.