Hvis du vil skifte bank

Hvis du har fundet en ny bank, som du gerne vil være kunde i, og banken er interesseret i dig som kunde, er det nemt og enkelt at skifte bank. Din nye bank kan hjælpe dig med alt det praktiske, fx at få overført dine BS-aftaler og få oprettet en ny NemKonto. Det kan dog både tage tid og koste penge at skifte bank.

Hvad koster det at skifte bank?

Der kan være nogle omkostninger forbundet med at skifte bank. Meget ofte dækkes disse omkostninger dog fuldt af din nye bank.

Din nuværende bank kan tage sig betalt for at overføre din pensionsopsparing eller værdipapirsdepoter eller afvikle dine lån. Der er ikke nogen regler om, hvad dette må koste, men prisen skal være passende og stå i rimelig forhold til de omkostninger, som banken har i forbindelse med denne service.

Indlånskonti uden binding, der har eksisteret mere end 12 måneder, er gratis at få overført. Hvis du har haft en indlånskonto i mindre tid end 12 måneder, kan din gamle bank tage et gebyr for skiftet.

Din nye bank kan opkræve betaling for at oprette forskellige konti, lån og opsparinger. Igen er der ingen faste regler for, hvad dette må koste, men spørger din nye bank inden skiftet går i gang, så I er enige om det.

Hvor lang tid tager det at skifte bank?

Det kan tage tid at skifte bank. Der er ikke lovfastsatte frister for, hvor hurtigt flytningen af konto, lån med videre skal ske. Men den finansielle sektor har indgået nogle frivillige aftaler, som bestemmer, hvor lang tid det højst må tage at flytte visse typer produkter og ydelser. Flytning af betalingsoverførsler, indlånskonto og betalingsserviceaftaler skal ske inden for syv bankdage, når din nye bank har modtaget alle relevante oplysninger.

Flytning af banklån, pensionsopsparinger, lån med pant i fast ejendom og værdipapirdepoter kan dog tage længere tid. Husk at du som kunde har mulighed for at rette henvendelse til bankens klageansvarlige, hvis du er utilfreds med bankens behandling af din sag.