Parbudget

Når I udfylder parbudgettet, udfylder I hver jeres udgifter og indtægter i jeres respektive kolonner. Fællesudgifter fordeler I mellem jer. Hvis beløbet skal fordeles ligeligt, dividerer I beløbet med to. Har I besluttet, at en af jer betaler mere i eksempelvis husleje end den anden, anfører I blot det. I kan bruge parbudgettet til at få et overblik over økonomien, og måske tage en drøftelse om den indbyrdes fordeling af udgifterne. Vær opmærksom på, at posterne i parbudgettet er tænk på månedsbasis. Hvis I bruger værktøjet ”test dit forbrug”, vil de tal der bliver overført være udregnet på månedsbasis.Indtægter efter skat og fradrag

 • Løn/ A-kasse

   
  Månedlig
  Årlig
  Lønindkomst
   kr.
   kr.
  Udbetaling fra arbejdsløshedskasse
   kr.
   kr.
  Feriepenge
   kr.
   kr.
  Bonus/ekstraordinær løn
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Offentlige ydelser

   
  Månedlig
  Årlig
  Børne- og ungeydelse
   kr.
   kr.
  Boligstøtte
   kr.
   kr.
  Sociale ydelser (fx kontanthjælp, SU, folkepension osv.)
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Øvrige indtægter

   
  Månedlig
  Årlig
  Pengegaver
   kr.
   kr.
  Udbetaling fra pensionsordning (fx arbejdsmarkedspension)
   kr.
   kr.
  Børnebidrag fra anden forælder, hvor barn ikke bor
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 
 
Månedlig
Årlig

Faste udgifter

 • Bolig

   
  Månedlig
  Årlig
  Boligudgift (husleje eller boliglån)
   kr.
   kr.
  Grundejer-/ ejer-/ andelsboligforening
   kr.
   kr.
  Ejendomsskat (grundskyld)
   kr.
   kr.
  Renovation/affaldsordninger
   kr.
   kr.
  Vandafledning
   kr.
   kr.
  Skorstensfejer
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Bolig forbrug

   
  Månedlig
  Årlig
  Vand
   kr.
   kr.
  Varme
   kr.
   kr.
  El
   kr.
   kr.
  Bygas
   kr.
   kr.
  Løbende vedligehold
   kr.
   kr.
  Vaskeri
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Motorkøretøj

   
  Månedlig
  Årlig
  Benzin/diesel
   kr.
   kr.
  Afgifter (ejerafgift, vægtafgift osv.)
   kr.
   kr.
  Værksted (Service, reparationer mv.)
   kr.
   kr.
  Autohjælp-abonnement
   kr.
   kr.
  Broafgift (fx Storebælt el. Øresund)
   kr.
   kr.
  Billån
   kr.
   kr.
  Parkeringsafgifter
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Telefon, tv & internet

   
  Månedlig
  Årlig
  Multimedielicens
   kr.
   kr.
  Internet
   kr.
   kr.
  Telefon
   kr.
   kr.
  TV-signal: Antenne/Satellit/kabel
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Forsikring

   
  Månedlig
  Årlig
  A-kasse (kontingent)
   kr.
   kr.
  Fagforening (kontingent)
   kr.
   kr.
  Familieforsikring (indbo, retshjælp og ansvar)
   kr.
   kr.
  Ulykkesforsikring
   kr.
   kr.
  Auto-forsikring (Ansvarsforsikring, Kasko)
   kr.
   kr.
  Husforsikring for boligejere
   kr.
   kr.
  Andre forsikringer: fx rejseforsikring, sygeforsikring mv.
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Børn

   
  Månedlig
  Årlig
  Dagpleje/institution/fritidshjem/privatskole
   kr.
   kr.
  Privat børnepasning
   kr.
   kr.
  Lommepenge til børn
   kr.
   kr.
  Børneopsparing
   kr.
   kr.
  Børnebidrag til børn bosat hos anden forælder
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Opsparing

   
  Månedlig
  Årlig
  Pensionsopsparing - fx ratepension eller aldersopsparing
   kr.
   kr.
  Boligopsparing
   kr.
   kr.
  Opsparing til uforudsete udgifter
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Lån

   
  Månedlig
  Årlig
  SU lån: renter og afdrag
   kr.
   kr.
  Forbrugslån: renter og afdrag
   kr.
   kr.
  Kreditkort: renter og afdrag
   kr.
   kr.
  Renter på kassekredit
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Andet

   
  Månedlig
  Årlig
  Offentlig transport (tog, bus, metro, færge, indenrigsfly)
   kr.
   kr.
  Sundhed/helbred, fx Medicin, tandlæge, kontaktlinser mv.
   kr.
   kr.
  Voksne: Fritidskontingenter (sport, fitness, foreninger osv.)
   kr.
   kr.
  Børn: Fritidskontingenter (sport, fitness, foreninger osv.)
   kr.
   kr.
  Abonnement (Blade, aviser, bogklubber o.lign.)
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 
 
Månedlig
Årlig

Variable udgifter

 • Fornøjelser

   
  Månedlig
  Årlig
  Ferier: Transport, overnatning, mad og lommepenge
   kr.
   kr.
  Billet/entré til fx biograf, koncert, museum, svømmehal osv.
   kr.
   kr.
  Café, diskotek, restaurant osv.
   kr.
   kr.
  Kioskvarer (cigaretter, tips/lotto, slik, sodavand, filmleje osv.)
   kr.
   kr.
  Fritidsudstyr og legetøj (fx skiudstyr, Wii, legetøj til børn osv.)
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Husholdning

   
  Månedlig
  Årlig
  Supermarked og bager (dagligvarer og husholdningsartikler)
   kr.
   kr.
  Take-away
   kr.
   kr.
  Kantine
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

  Kender du ikke dit husholdningsforbrug?

  Hvis du ikke kender størrelsen på dit husholdningsforbrug, altså alt det du lægger i indkøbskurven i supermarkedet, så lav en hurtig test af dig selv ved at trykke på knappen nedenfor.

 • Tøj, personlig pleje mv.

   
  Månedlig
  Årlig
  Voksne: Tøj, sko og accessories (smykker, tasker, bælter osv.)
   kr.
   kr.
  Børn: Tøj, sko og accessories (smykker, tasker, bælter osv.)
   kr.
   kr.
  Personlig pleje: Frisør, hudplejeprodukter, kosmetik osv.
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 • Diverse

   
  Månedlig
  Årlig
  Boligudstyr og boligindretning (fx møbler, porcelæn, blomster osv.)
   kr.
   kr.
  Haveudstyr (fx græsslåmaskine, altankasser, planter osv.)
   kr.
   kr.
  Elektronisk udstyr (fx Ipod, PC mv.)
   kr.
   kr.
  Bøger, ugeblade, aviser i løssalg mv.
   kr.
   kr.
  Jule- og fødselsdagsgaver, værtindegaver mv.
   kr.
   kr.
  Andet
   kr.
   kr.

 
 
Månedlig
Årlig

    Indsæt navn Indsæt navn
Beløb tilovers (indtægter - udgifter)

Gem budget

Få tilsendt et link til dit personlige budget, så du i fremtiden kan rette det, når din økonomi ændrer sigNår I trykker "Gem budget" får I tilsendt et link til jeres personlige budget, så I i fremtiden kan rette det, når jeres økonomi ændrer sig. 

Jeres link er personligt og andre brugere kan derfor ikke se jeres indtastede oplysninger.

Vær dog opmærksom på, at hvis I laver ændringer i jeres budget, skal I igen trykke "Gem budget", hvorefter I vil få tilsendt en ny e-mail med et link til jeres nye budget.