Ejerbolig, andelsbolig eller lejebolig?

Andelsbolig kontra ejerbolig versus lejebolig? De har hver især fordele og ulemper. Så hvad skal du vælge? Hvad trækker op, og hvad trækker ned? Få hjælp til at besvare dine spørgsmål om boligformerne her.

Hvad er mine rettigheder til boligen?

Ejerbolig

Med et skøde på din ejerbolig bliver du den juridiske ejer af boligen, og du har således fuld bestemmelsesret over selve boligen. Hvis du ejer en lejlighed, ejer du selve boligen, men ejendommen og grunden er fælleseje

Andelsbolig

Med en andelsbolig ejer du ikke boligen som sådan, men derimod et andelsbevis, som giver dig brugsret til en af boligerne i andelsforeningen.

Lejebolig

En lejebolig giver dig ikke bestemmelsesret over boligen mere end, hvad udlejningskontrakten giver lov til.

Hvilke økonomiske forpligtigelser har jeg?

Ejerbolig

Hvis du ejer en lejlighed, indgår du i et driftsfællesskab i ejerforeningen. Derved skal du løbende betale udgifter til vedligehold af ejendommen. Hvis foreningen har en fælles formue eller lån til fx vedligeholdelse, får du også en andel i dette.

Andelsbolig

Du bliver medlem af andelsforeningen, og derfor overtager du også en andel af foreningens opsparing. Da andelsforeningens ejerskab af ejendommens andelsboliger er finansieret med boliglån, indgår du også i dette økonomifællesskab og overtager en andel af gælden. Du bør derfor altid tjekke størrelsen og typen af gæld i en andelsforening inden du køber.

Lejebolig

Som lejer skal du betale en fastsat husleje og forbrug samt et depositum til udlejeren.

Hvad skal jeg betale af løbende udgifter?

Ejerbolig

Ud over eget forbrug betaler du, hvis du har en lejlighed, til de fælles udgifter, ejerforeningen har – fx driftsudgifter, vedligehold og evt. opsparing eller ydelser på fælleslån. Som boligejer er du selv ansvarlig for vedligehold af selve boligen, og i lejligheder den indvendige del.

Andelsbolig

Ud over eget forbrug betaler du for de fælles udgifter i andelsboligforeningen - den såkaldte boligafgift. Den kan fx bestå af driftsudgifter, vedligehold og opsparing til udvendig vedligeholdelse (fx et nyt tag). Den består også af ydelser til de fælleslån, som andelsforeningen har optaget for at finansiere foreningen. Som andelshaver er du ansvarlig for vedligehold af den indvendige del af lejligheden.

Lejebolig

Du betaler til forbrug. Udlejeren har ansvar at holde lejligheden ved lige, men du og udlejeren kan aftale, at du som lejer står for indvendigt vedligehold, hvis der ikke opkræves penge til indvendig vedligeholdelse over lejen.

Hvordan er mine finansieringsmuligheder?

Ejerbolig

Du kan optage realkreditlån for at finansiere din ejerbolig op til 80 % af kontantværdien. Disse lån er ofte de billigste på markedet, og du har mulighed for at vælge mellem forskellige typer lån, der passer bedst til dig.

Andelsbolig

Du kan optage et andelsboliglån, som typisk har en højere rente end lån til ejerbolig. Andelsboliglån er et almindeligt banklån, og renten er derfor ikke fast men kan ændre sig løbende.

Lejebolig

Du skal ikke binde et større beløb i ejendommen.

Hvordan dannes prisen på boligen?

Ejerbolig

Markedet bestemmer prisen på en ejerbolig, og du kan derfor sælge til højestbydende. Priserne mellem ejerlejligheder er let at sammenligne. Prisen for ejerboliger er ofte højere end for andelsboliger.

Andelsbolig

Andelsboliger har en maksimal salgspris. Priserne kan være fastsat ud fra enten anskaffelsesprisen, en valuarvurdering eller den offentlige ejendomsvurdering. Dette kan gøre sammenligningen af andelsboliger sværere. Prisen for en andelsbolig er ofte lavere end en ejerbolig.

Lejebolig

Prisen på en lejebolig er rimelig fri, men for lejligheder opført før 1991, er der nogle regler om prisens sammenhæng med lejlighedens størrelse og stand. Enten opgjort som driftsudgifter plus kapitalafkast til ejeren. Eller opgjort ud fra normen for tilsvarende boliger i området.

Hvordan er mine skatteforhold?

Ejerbolig

Som boligejer skal du betale afgift i form af ejendomsværdiskat og grundskat. Du kan få fradrag for renter og bidrag på dine boliglån i banken.

Andelsbolig

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat, og grundskatten betales gennem foreningen. Du kan få rentefradrag for dit andelsboliglån, men du kan ikke få rentefradrag for andelsforeningens boliglån.

Lejebolig

Som lejer er der ingen specielle skatteforhold, du bør tænke over.

Hvilken frihed og bindinger har jeg?

Ejerbolig

Dit handlerum i forhold til udleje og forbedringer af boligen er stort, og handelsprisen er fri. Men hvis du vil sælge boligen er du afhængig af, at du kan få den pris, du vil have.

Andelsbolig

Dit handlerum i forhold til udleje og større forbedringer kan være begrænset af andelsforeningens vedtægter. Salgsprisen er ikke fri.

Lejebolig

Du har frihed til at flytte fra boligen uden at skulle bekymre dig om et salg, så længe du overholden den varslingsperiode, der står i lejekontrakten.

Hvilken betydning har boligformen for min formue?

Ejerbolig

Ejerboligen kan fungere som opsparing for dig, hvis du afdrager på dine boliglån og lejligheden holder sin værdi, eller værdien stiger. Til gengæld kan det være nødvendigt at optage store lån for at kunne finansiere en ejerbolig, hvilket sætter dig i gæld.

Andelsbolig

Andelsboliger kan fungere som opsparing, men udviklingen i priser, og dermed muligheden for værdistigning, er underlagt flere restriktioner end ejerboliger. Værdistigningen på andelsboliger er ofte mere træg end på ejerboliger. Til gengæld er boligafgiften ofte relativt billig i ældre foreninger, og prisen for et andelsbevis er lavere end for en ejerbolig. Derved bliver din gældsætning mindre.

Lejebolig

Over tid bliver lejeformen den dyreste boligform, fordi du ikke har mulighed for at bruge boligen som opsparing.