Statistiske undersøgelser

Boliglån 2017

Kantar Gallups nye undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet viser, at de fleste danskere med boliglån har god viden om deres lån og dem der har afdragsfrie boliglån, er forberedte på at afdragsfriheden udløber

Undersøgelsen er gennemført blandt danske boligejere ml. 18-74 år, der har optaget/omlagt et realkreditlån eller prioritetslån inden for de seneste 3 år. Boligejere der har sat deres ejerbolig til salg eller overvejer at sælge inden for det kommende år, er ikke med i undersøgelsen. Undersøgelsen er delt op i to grafikrapporter.

Undersøgelsen er gennemført oktober 2017.

Undersøgelse om boliglån 2017 – beslutninger, boligrenten, forventninger til renten (pdf)

Undersøgelsen viser, at 7 ud af 10 gifte/registrerede partnere tager beslutningen om husstandens boliglån i fællesskab. Når det ikke er en fælles  beslutning, så der det oftere manden som står for det end kvinden.

Undersøgelsen viser også, at 48 % af boliglånerne forventer at boligrenterne vil være uændrede over de næste 12 måneder. Kun 2 % forventer stærke rentestigninger.

Undersøgelse om boliglån 2017 - bidragssatser, rentetillæg, afdragsfrihed (pdf)

Undersøgelsen viser, at de fleste boliglånsejere har god viden om deres boliglån. 77 % svarer at de ved hvad en bidragssats er og blandt dem der har et afdragsfrit lån, der svarer 84 % at de i høj grad eller i nogen grad, er økonomisk forberedt på at afdragsfriheden udløber på deres boliglån.

Undersøgelse om boliglån 2014

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere, der indenfor de seneste 3 år har købt en ejerbolig og optaget boliglån. Undersøgelsen viser at der er en betydelig spredning i boligejernes viden om, hvilke udgifter til realkreditlån, fx gebyrer, tinglysning, afdrag og bidrag, som man kan betale i løbet af det første år. Fx svarer kun 43%, at man betaler bidrag for et realkreditlån. Den finansielle viden ser ud til at stige med alderen, og er synligt højere blandt gruppen 50+ end blandt de 18-35-årige.

Undersøgelse om boliglån (pdf)

Undersøgelsen er gennemført maj 2014.