Statistiske undersøgelser

Gæld og betalingsproblemer

Penge- og Pensionspanelets nye undersøgelse, om danskere, der inden for de seneste 12 måneder mindst én gang har oplevet, at de har haft problemer med at få deres sædvanlige indtægt til at dække deres faste udgifter og forbrug, viser at blandt denne gruppe svarer 42 % at de mindst to gange inden for det seneste år, ikke har haft penge til at betale en regning eller et lån til tiden. Blandt denne gruppe med gentagne betalingsproblemer svarer:

  • 25 % at de er sakket bagud med betalingerne til de faste udgifter og forbrug
  • 77 % at de har forbrugslån
  • 24 % at de mindst to gange inden for det seneste år har optaget lån for at kunne betale regninger

Undersøgelse om betalingsproblemer (2016)

Undersøgelsen er gennemført af Kantar Gallup. Der er i alt gennemført 1165 interview via Kantar Gallups onlinepanel med danskere i alderen 18-74 år, der inden for de seneste 12 måneder mindst en gang har oplevet at deres sædvanlige indtægt ikke har kunne dække deres faste udgifter og forbrug.

Denne undersøgelse om betalingsproblemer adskiller sig fra de tidligere undersøgelser, da fokus for denne undersøgelse i højere grad er gentagne betalingsproblemer. Derudover er de spørgsmål og svarkategorier som er stillet i denne undersøgelse ikke helt enslydende med de tidligere undersøgelser. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne data for denne undersøgelse med de tidligere.

Undersøgelser om betalingsproblemer

2013

Undersøgelse om privatøkonomi 2013 (pdf)

Undersøgelsen er gennemført i perioden 8. maj - 3. juni 2013 af analyseinstituttet YouGov.

2011

Undersøgelse om privatøkonomi 2011 (pdf)

Undersøgelsen er gennemført i perioden 7. oktober - 25. oktober 2011 af analyseinstituttet YouGov.