Statistiske undersøgelser

Forældre og økonomi

Penge- og Pensionspanelets nye undersøgelse blandt danskerne viser, at 8 ud af 10 forældre med børn mellem 9-17 år taler med deres barn om privatøkonomi. Det varierer hvor ofte, der snakkes om penge og forbrug i hjemmene, men de fleste forældre tager snakken et par gange om året eller et par gange om måneden.

Undersøgelsen

Undersøgelsen viser også, at 60 % af forældre til børn mellem 6-17 år giver deres børn lommepenge. Ser man på hvor ofte forældrene giver lommepenge viser undersøgelsen, at 73 % af forældrene fast giver deres børn lommepenge, hvor 28 % svarer at de giver lommepenge nu og da efter behov.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2021 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, hvoraf 374 er forældre til børn i alderen 6-17 år Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 19. januar 2015.

Se undersøgelsen om forældre og økonomi her (pdf)