Finansiel forståelse og regnefærdighed

Penge- og Pensionspanelets nye undersøgelse blandt danskerne viser, at 43 % har problemer med at svare rigtigt på et regnespørgsmål, hvor man skal finde totalen ud fra en oplysning om to tredjedele. 17 % kan ikke svare rigtigt på et spørgsmål om renters rente.

Undersøgelsen

Undersøgelsen viser, at knap 48% kan svare rigtigt på alle tre spørgsmål om regnefærdighed og 50 % kan svare rigtigt på alle tre spørgsmål om finansiel forståelse. Selve undersøgelsen er baseret på en svensk undersøgelse og spørgsmålene om finansiel forståelse sammenlignes internationalt. Her ligger de danske forbrugere på niveau med både de tyske og de svenske forbrugere.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Epinion. Der er i alt gennemført 1000 telefoninterview med danskere i alderen 25-75 år. Undersøgelsen er gennemført i perioden 8. august – 13. september 2016.

Se undersøgelsen om danskernes regneevner og finansielle viden fra 2016 her (pdf)