Statistiske undersøgelser

Permanent nedsat erhvervsevne

Danskere der indenfor de seneste 36 måneder, er blevet for syge til at arbejde og har fået nedsat deres erhvervsevne, kan tydeligt mærke det på deres privatøkonomi. Hver fjerde af de adspurgte i denne undersøgelse, oplever at de ikke havde tegnet nogen former for forsikringer mod erhvervsevnetab, før de blev syge. En stor del af de adspurgte oplever permanent at miste en del af deres indtægt. I gennemsnit mister denne gruppe 10.385 kr. om måneden i indtægt.

Undersøgelsen 2015

Se undersøgelsen om erhvervsevnetab 2015 (pdf)

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 600 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, som inden for de seneste 36 måneder har oplevet at få permanent nedsat erhvervsevne pga. sygdom. Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. september - 12. oktober 2015.

Tidligere undersøgelser

Til sammenligning viste undersøgelsen fra 2011, at knap hver tredje af de adspurgte danskere ikke havde sørget for at sikre sig, hvis jobbet ikke kunne passes på grund af sygdom.

Se undersøgelsen om tab af erhvervsevne 2011 (pdf)

Undersøgelsen blev gennemført november 2011