Danskernes daglige økonomi

Penge- og Pensionspanelets nye undersøgelse blandt danskerne viser, at 77 % sparer op hver måned og 76 % svarer at de har prøvet at lægge et budget for deres privatøkonomi. Den viser også, at 7 ud af 10 danskere tjekker netbanken/mobilbanken dagligt.

Undersøgelsen

Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 danskere har en kassekredit og blandt dem så trækker 15 % på den dagligt og 39 % svarer at de aldrig trækker på den. 68 % af danskere tjekker deres netbank/mobilbank hver uge. I forhold til at kunne skaffe 10.000 kr. indenfor den næste måned, hvis et uforudset behov opstod, så svarer 10 % at de helt sikkert ikke eller sandsynligvis ikke ville kunne skaffe pengene.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet TNS Gallup. Der er i alt gennemført 1042 interview med danskere i alderen 18-74 år. Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 23. maj 2016.

Se undersøgelsen om danskernes privatøkonomi fra 2016 her (pdf)

 

Tidligere undersøgelser

En tidligere undersøgelse fra 2015 af Penge- og Pensionspanelet om danskernes daglige privatøkonomi viser blandt andet, at over halvdelen af danskerne ml. 35-49 år ikke har undersøgt om de har råd til at gå på pension. I forhold til skatteforhold svarer 18 % af danskerne, at de ikke tjekker om deres årsopgørelse/forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen er rigtig.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2021 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år. Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 19. januar 2015.

Se undersøgelsen om danskernes privatøkonomi fra 2015 her (pdf)


Panelet har også gennemført en lignende undersøgelse i 2013 som blandt andet så på, hvordan de danske husstande deles om udgifterne i hverdagen. Undersøgelsen viste af 57 % har fuld fælles økonomi, 22 % deler udgifterne 50/50 og beholder resten til ”lommepenge”. 15 % deler udgifterne ud fra indkomst, så den der tjener mest betaler mest. 

Se undersøgelsen om danskernes privatøkonomi fra 2013 (pdf)

 

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 808 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år. Undersøgelsen er gennemført i perioden 8. maj - 3. juni 2013.