Statistiske undersøgelser

Coronakrisens betydning for privatøkonomien

Rådtilpenge.dk har undersøgt, hvilken effekt Covid 19 har haft på danskernes økonomi.

Undersøgelse om Coronakrisen 

Undersøgelsen viser at optimismen i danskernes husholdninger trives under Coronas skygge. 76 % af danskerne svarer at husstandens samlede indkomst er upåvirket og at de heller ikke forventer en påvirkning af husstandens indkomst i fremtiden. 12 % svarer at Coronakrisen har påvirket deres husstands samlede indkomst. 9 % angiver at husstandens indkomst endnu ikke er påvirket, men at de forventer at den vil blive det i fremtiden.

Undersøgelsen viser også, at blot 11 % af danskerne svarer at Coronakrisen har gjort det nødvendigt for dem at planlægge husstandens økonomi mere end tidligere. Her er det især de 26-29-årige (17 %) og de 30-39-årige (14 %) som svarer ja. 

Undersøgelse om Coronakrisens betydning for privatøkonomien (pdf)

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup blandt 2056 danskere på 18 år eller derover. Undersøgelsen er gennemført i perioden 24. november -  4. december 2020.