Statistiske undersøgelser

Boliglån

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere, der indenfor de seneste 36 måneder har købt en ejerbolig og optaget boliglån. Undersøgelsen viser at der er en betydelig spredning i de adspurgtes viden om, hvilke udgifter til realkreditlån, fx gebyrer, tinglysning, afdrag og bidrag, som man kan betale i løbet af det første år. Fx svarer kun 43%, at man betaler bidrag for et realkreditlån. Den finansielle viden ser ud til at stige med alderen, og er synligt højere blandt gruppen 50+ end blandt de 18-35-årige.

Undersøgelsen

Undersøgelse om boliglån (pdf)

Undersøgelsen er gennemført maj 2014