Statistiske undersøgelser

Kundens opfattelse af bankrådgivningen

Vigtige pointer fra undersøgelsen:

  • Kundernes tillid til bankrådgiveren og banken er generelt god, men tilliden til banksektoren er generelt dårlig.
  • 56% af kunderne svarer ja til, at de tror, at deres rådgiver er direkte provisionslønnet. Direkte provisioner er ifølge branchens egne undersøgelser ikke eksisterende i praksis.
  • 50% af kunderne svarer ja til, at de er klar over, at de betaler for den rådgivning, de får i banken.
  • Generelt er kunderne tilfredse med rådgivningen.
  • Kunderne svarer selv, at de forstår den information, de modtager både skriftligt og mundtligt

Undersøgelsen

Undersøgelse om kundens opfattelse af bankrådgiveren (pdf)

Undersøgelsen er gennemført i juni 2014 blandt 1015 danskere, der indenfor de seneste 24 måneder havde været i kontakt med deres bankrådgiver.