Pensionsselskabernes dækningsoversigter

Penge- og Pensionspanelets barometerundersøgelse har vist, at forbrugerne opfatter markedet for pensionsydelser som værende komplekst og svært at gennemskue. Derfor har panelet gennemført en fokusgruppeundersøgelse af forbrugernes brug af pensionsselskabernes dækningsoversigter og forbrugernes behov for information i forbindelse med dækningsoversigterne.

Resultatet af undersøgelsen er en rapport, som peger på en række problemstillinger i forhold til udformningen af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Samtidig står det også klart, at det er meget forskelligt, hvor grundigt og hvor meget forbrugerne læser i deres dækningsoversigter.

Resultaterne fra undersøgelsen giver anledning til en række anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet.

Du kan læse mere om undersøgelsen og panelets anbefalinger herunder. 

Rapport

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter (pdf) 


Metoderapport

Metoderapport udarbejdet af Capacent (pdf) 

Undersøgelsen er gennemført maj 2009

af bidraget bør maksimalt gå til dækning af invaliditet, sygdom og død i en basispension.