Tidligere rapporter og undersøgelser

Penge- og Pensionspanelet har gennemført en række markedsundersøgelser. En del af undersøgelserne er gennemført ved hjælp af fokusgruppeinterviews, og afspejler danskernes opfattelse af og brug af fx pensionsselskabernes dækningsoversigter, realkreditinstitutternes skriftlige information til boligejere med rentetilpasningslån, mm. Mens andre undersøgelser hjælper dig med at sammenligne produkter på markedet, fx priser på studieforsikringer.