Ekspertrapport om basispension

Hvordan kan et kundevenligt og automatisk arbejdsmarkedspensions-produkt se ud?

Penge- og Pensionspanelet nedsatte i 2011 et udvalg som fik til opgave at udarbejde en rapport, som definerer et standardiseret og automatisk arbejdsmarkedspensionsprodukt, en såkaldt basispension.

Opdraget til pensionsudvalgets arbejde tager afsæt i den udfordring, at mange danskere ikke ønsker at foretage valg i forhold til pension og livsforsikring. Det bliver taget for givet, at da arbejdsmarkedspensionen er obligatorisk, så er der også styr på den. Man stoler på at pensionen kan klare sig selv, og at den er der som en velfærdsydelse, når man bliver gammel og får brug for den.

Rapporten kommer med anbefalinger til, hvordan man kunne forstille sig at et standardiseret pensionsprodukt eller ”basispension”, målrettet folk som Hr. og Fru. Jensen, kunne se ud.

Der er flere overordnede krav at tage hensyn til, når en basispension skal strikkes sammen. Basispensionen skal på betryggende vis kunne bevare medlemmernes købekraft. Basispensionen skal sikre medlemmerne relevante forsikringsdækninger i forskellige livssituationer. Og basispensionen skal egne sig til det ”passive” medlem, som ikke ønsker at bruge væsentlig tid på pensionsvalg. Der skal ikke være flere valg for medlemmet i en basispension, men færre valg.

Rapporten er udarbejdet af Torben M. Andersen (professor), Cristina Lage (Adm. Direktør i Unipension), Peter Melchior (seniorkonsulent i PKA), Torben Möger Pedersen (Adm. Direktør i PensionDanmark) og Lars Rohde (adm. direktør i ATP).

Rapport

Basispension (pdf)

Sammendrag af rapporten

Sammendrag af rapport om basispension (pdf)

Rapporten er offentliggjort oktober 2012