Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Penge- og Pensionspanelet har i perioden 14. august til 14. september 2009 spurgt 12 store og små pengeinstitutter om et konkret investeringsforslag til en kunde med henholdsvis lav, mellem og høj risikoprofil. I alle tre situationer blev pengeinstitutterne bedt om et forslag til at investere et beløb på 100.000 kr. i investeringsbeviser.

Undersøgelsen viste, at pengeinstitutterne definerede risiko ved investeringer i investeringsbeviser på forskellig måde. Det betød, at hvis en forbruger fx gav udtryk for at ønske ”lav risiko”, så var der stor forskel på, hvilken risiko forbrugeren reelt fik alt efter, hvilket pengeinstitut forbrugeren gik i.

Samtidig viste undersøgelsen, at pengeinstitutterne typisk kun anbefalede investeringsbeviser fra samarbejdspartnere, som de havde indgået formidlingsaftaler med og havde en særlig tilknytning og kendskab til. Og den viste, at pengeinstitutterne typisk anbefalede relativt mange forskellige investeringsbeviser - ofte 5-7 forskellige pr. portefølje med værdipapirer for 100.000 kr.

Undersøgelsen viste endvidere, at de Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) ved at investere i de anbefalede investeringsbeviser varierede betydeligt.

Endelig viste en rundringning til medarbejdere i pengeinstitutterne, at de havde et godt kendskab til ÅOP, idet de i vidt omfang oplyste ÅOP til kunder, som spurgte direkte til omkostningerne ved investeringsforeningsbeviser.

Du kan læse mere om undersøgelsen i rapporten nedenfor.

Rapport

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP (pdf)

Rapporten er offentliggjort maj 2010

ÅOP - årlige omkostninger i procent

ÅOP samler alle omkostningskomponenter ved at spare op i en investeringsforening i et enkelt og overskueligt nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af foreninger.

ÅOP samler Administrationsomkostninger og investeringsforeningernes handelsomkostninger samt investors handelsomkostninger i form af maksimale emissions- tillæg og indløsningsfradrag.

Bankens kurtage og gebyr til værdipapircentralen er ikke indeholdt i ÅOP.

Du kan læse mere om ÅOP på Finans Danmarks hjemmeside.