Formidlingsprovision ved investeringsbeviser

Investeringsforeninger er en af de mest foretrukne former for opsparing blandt private. Således har omkring 810.000 private investorer m.fl. i alt investeret 469 mia. kr. i de knap 440 forskellige danske investeringsafdelinger, der er rettet mod private kunder.

Det er især pengeinstitutterne, der fungerer som distributionskanal for investeringsbeviser, og så godt som alle investeringsbeviser solgt til private investorer bliver formidlet gennem et pengeinstitut.

For blandt andet at få adgang til denne distribution betaler de fleste investeringsforeninger løbende en såkaldt formidlingsprovision til pengeinstitutterne. Provisionen opkræves for at dække udgifter til bl.a. rådgivning.

For at sætte fokus på formidlingsprovisionen har Penge- og Pensionspanelet ladet uafhængige eksperter udarbejde en rapport, som belyser forholdene omkring investeringsforeningernes betaling af formidlingsprovision til pengeinstitutterne.

Rapport

Formidlingsprovision ved investeringsbeviser (pdf)

Rapporten er offentliggjort marts 2012