Ekspertanbefalinger om supplerende pensionsopsparing

En arbejdsgruppe bestående af eksperter i pensionsspørgsmål har udarbejdet nogle anbefalinger og gode råd til, hvis man vil supplere sin pensionsopsparing.

Arbejdsgruppens tre hovedanbefalinger er;

  • Start med at tilbagebetale højtforrentede gæld, herunder bankgæld.
  • Indbetal frivilligt på en eksisterende ordning eller opret en pensionsordning.
  • Overvej også at tilbagebetale realkreditgælden, hvis man bor i ejerbolig.

Anbefalingerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som er nedsat af Penge- og Pensionspanelet. Arbejdsgruppen bestod af professor Tom Engsted, Aarhus Universitet, professor Michael Møller, Copenhagen Business School, og professor Mogens Steffensen, Københavns Universitet.

Rapport

Ekspertanbefalinger kan findes her: Anbefalinger om supplerende pensionsopsparing (pdf)

Anbefalingerne er offentliggjort oktober 2015.