Ekspertrapport om forbrugerens udfordringer med pensionsbeslutninger

Denne rapport er udarbejdet af en ekspertgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet i 2019. Opgaven var at udarbejde et notat, der med udgangspunkt i det eksisterende pensionssystem beskriver forbrugernes udfordringer med pensionsbeslutninger i et livscyklusperspektiv.

Målgruppen er Penge- og Pensionspanelet og eksterne fagpersoner, og indirekte også finansielle forbrugere.

Arbejdsgruppen havde følgende deltagere:

  • Svend Erik Hougaard Jensen, CBS
  • Malene Kallestrup-Lamb, Aarhus Universitet
  • Louise Meyer Kierkegaard, Finanstilsynet
  • Mogens Steffensen, Københavns Universitet
  • Carsten Tanggaard, Aarhus Universitet

Mogens Steffensen var formand for arbejdsgruppen.

Rapporten

Ekspertrapporten kan findes her: Forbrugerens udfordringer med pensionsbeslutninger (pdf)

Anbefalingerne er offentliggjort januar 2020.