icon_tool_info_solid_notransp icon_forbrugslaan icon_aegteskabicon_arbejdslivicon_arv_testamenteicon_bankicon_boernefamilieicon_flytningicon_forsikringicon_gaeldicon_huskoebicon_investeringspapiricon_opsparingicon_papirloest_forholdicon_pensionicon_skilsmisseicon_sparetipsicon_test_livssituationicon_tool_facebookicon_tool_facebookicon_tool_arrow_downicon_tool_arrow_lefticon_tool_arrow_righticon_tool_arrow_upicon_tool_closeicon_tool_facebookicon_tool_hamburgericon_tool_acc_expandedicon_tool_acc_expandedicon_tool_minusicon_tool_plusicon_tool_acc_expandedicon_tool_searchicon_tool_twittericon_tool_youtubeicon_unge_oekonomiicon_vaerktoej
Om os

Hvordan må du bruge indholdet på Rådtilpenge.dk?

Som journalist, webredaktør eller fagperson er du velkommen til at viderebringe indhold fra Penge- og Pensionspanelet og de tilhørende platforme som fx Rådtilpenge.dk eller Facebookkampagnen "På Røven", så længe du overholder nogle enkle retningslinjer, som du kan finde her.

Omtale af undersøgelser og rapporter

Penge- og Pensionspanelet udkommer løbende med en række statistiske undersøgelser og analyserapporter. Det står journalister og andre frit for at anvende og gengive disse, så længe følgende retningslinjer overholdes:

  • Du må gerne omarbejde data i en statistiske undersøgelser grafisk, så længe gengivelsen er tro mod originaloplægget.
  • Der skal altid være tydelig kildeangivelse i form af en henvisning til "Penge- og Pensionspanelet".
  • Ved analyserapporter skal der henvises til afsenderen af rapporten, fx "arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet", eller "Penge- og Pensionspanelet".

Brug af indhold

Hvis du ønsker at bruge vores indhold eller logoer til dit website eller i andre publikationer, kan dette ikke ske uden foregående tilladelse fra Penge- og Pensionspanelets sekretariat. Indhold fra Penge- og Pensionspanelets platforme som fx Rådtilpenge.dk eller Facebookkampagnen "På Røven" må ikke kopieres uden tilladelse.

Links og linksamarbejde

Da Penge- og Pensionspanelet er en offentlig virksomhed, kan vi ikke hjælpe private virksomheder ved linke til kommercielle produkter eller omtale virksomhedens produkter.

Du må gerne linke til Rådtilpenge.dk ved at anvende følgende URL www.raadtilpenge.dk. Du må også gerne linke dybere til indholdssiderne. I tvivlsspørgsmål kontakt redaktør Morten Holm Steinvig mhs@ftnet.dk.