icon_tool_info_solid_notransp icon_forbrugslaan icon_aegteskabicon_arbejdslivicon_arv_testamenteicon_bankicon_boernefamilieicon_flytningicon_forsikringicon_gaeldicon_huskoebicon_investeringspapiricon_opsparingicon_papirloest_forholdicon_pensionicon_skilsmisseicon_sparetipsicon_test_livssituationicon_tool_facebookicon_tool_facebookicon_tool_arrow_downicon_tool_arrow_lefticon_tool_arrow_righticon_tool_arrow_upicon_tool_closeicon_tool_facebookicon_tool_hamburgericon_tool_acc_expandedicon_tool_acc_expandedicon_tool_minusicon_tool_plusicon_tool_acc_expandedicon_tool_searchicon_tool_twittericon_tool_youtubeicon_unge_oekonomiicon_vaerktoej
Om os

Find baggrundsinformation om Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet hjælper forbrugerne med at styre deres penge. Det gør vi gennem en bred vifte af aktiviteter og projekter. Læs mere her om vores arbejde og baggrund.

Vores arbejde

 • Uafhængig og lettilgængelig forbrugeroplysning

  Penge- og Pensionspanelet tilbyder forbrugerne gratis, uvildig og objektiv information om deres privatøkonomi. Formålet med oplysningsindsatsen er, at styrke forbrugernes interesse for finansielle emner, og hjælpe forbrugerne med at forstå hvordan deres privatøkonomi hænger sammen. Samtidig er formålet med forbrugeroplysningen også, at hjælpe forbrugerne med at handle på de problemer, de kan have med at styre deres penge. I vores kommunikation bestræber vi os på at formidle i øjenhøjde med forbrugerne, og skrive på en måde, som er letforståelig og afspejler de ord, som forbrugerne selv kunne finde på at anvende, fx i søgemaskiner.

 • Formidling i øjenhøjde

  Panelet forsøger at møde forbrugerene der, hvor de er. Det vil sige, at panelet ud over at have en hjemmeside blandt andet arbejder på at nå ud til forbrugerne gennem sociale medier som Facebook og Twitter.

 • Interaktive værktøjer

  For at hjælpe forbrugerne med at handle på deres problemer, stiller panelet også en række interaktive værktøjer til rådighed, som forbrugerne kan bruge til at teste deres egen økonomiske situation, eller styre deres penge bedre.

 • Undersøgelser

  Panelet laver også løbende undersøgelser om danskerne, deres privatøkonomi og finansielle forståelse.

Historie

Penge- og Pensionspanelet blev oprettet af Folketinget i juni 2007 med lov nr. 576 af 6. juni 2007. Baggrunden for oprettelse var, at der blandt politikerne eksisterede et bredt ønske om at styrke forbrugernes viden om interesse for finansielle forhold generelt. Panelet blev placeret under Erhvervsministeriets ressortområde.

Find Penge- og Pensionspanelets lovgrundlag her.

Find Penge- og Pensionspanelets forretningsorden her.

Vores arbejdsform

Penge- og Pensionspanelet består af en formand og 8 medlemmer - 4 medlemmer fra den finansielle branche og 4 forbrugerrepræsentanter. Panelet mødes et antal gange om året for at drøfte panelets projekter. I hverdagen styres panelets projekter og aktiviteter af Penge- og Pensionspanelets sekretariat, som har til huse i Finanstilsynet.