Hvilke økonomiske tilskud kan du få ved skilsmisse?

Ægtefællebidrag

Hvis den ene har flere penge end den anden, vil man ofte ved en skilsmisse/separation fastsætte et såkaldt ægtefællebidrag eller underholdsbidrag og en varighed af dette bidrag.

Læs mere om ægtefællebidrag hos Borger.dk

Se satserne for ægtefællebidrag hos Borger.dk

Læs om skattefradrag for ægtefællebidrag hos SKAT

Børnebidrag fra/til den anden forældre


Hvis I har et barn sammen, har I – selvom I flytter fra hinanden - pligt til sammen at forsørge barnet indtil det fylder 18 år.

En forælder kan opfylde sin pligt til at forsørge barnet ved enten at betale for nogle af de ting barnet har brug for i sin dagligdag, eller ved at betale et fast bidrag til den forælder, hvor barnet har adresse.

Hvis I ikke kan blive enige om beløbet, kan I overlade afgørelsen til Familieretshuset, der så fastsætter bidragets størrelse.

Uddannelsesbidrag fra/til den anden forældre


Uddannelsesbidrag betales til unge mellem 18-24 år under uddannelse af den forælder, de ikke bor sammen med.

Læs mere om børnebidrag på Borger.dk

Læs mere om børnebidrag hos Borger.dk

Læs mere om uddannelsesbidrag på Borger.dk

Se satserne for børnebidrag hos Retsinformation.dk

Se satserne for uddannelsesbidrag hos Retsinformation.dk

Læs om skattefradrag for børnebidrag hos SKAT

Børnetilskud fra kommunen

En forælder, der bor alene med et barn, kan ansøge kommunen om børnetilskud, hvis bestemte betingelser er opfyldt.

En evt. ansøgning skal ske hurtigst muligt, da børnetilskud sædvanligvis ikke betales bagudrettet for tidligere kvartaler.

Læs mere om børnetilskud på Borger.dk

Børne- og ungeydelse

Hvis I har børn, modtager I efter en separation/skilsmisse fortsat børne- og ungeydelse som hidtil.

Bemærk, at ydelsen udbetales til moderen eller den konto, der tidligere er oplyst, medmindre I giver kommunen besked om andet.

Læs mere om børne- og ungeydelsen hos Borger.dk

Retshjælp

Hvis du/I har en retshjælpsforsikring, dækker den som regel ikke omkostningerne i ægteskabssager eller i sager om forældremyndighed.

Nedenfor kan du læse mere om mulighederne for gratis retshjælp, retshjælp med tilskud og fri proces.

Læs om gratis retshjælp hos Advokatvagten

Læs om muligheder for retshjælp med tilskud og fri proces

Boligsikring

Hvis du efter skilsmissen flytter i - eller bliver boende i - lejebolig, kan kommunen i nogle tilfælde give økonomisk hjælp til at betale huslejen, hvis din indkomst er lav.

Læs mere om mulighederne for boligsikring på Borger.dk