Arv: Hvordan sikrer I hinanden uden at være gift?

Hvorfor oprette et testamente?

Et testamente kan sikre din samlever

Et testamente er et juridisk dokument, som bestemmer, hvordan arven efter dig skal fordeles. Hvis du og din samlever vil sikre hinanden bedst muligt – og ikke ønsker at gifte jer – så er der ingen vej uden om et testamente.

Fordele ved at oprette testamente

  • Hvis I har fælles ejerbolig, ejer I formentlig halvdelen hver. Et testamente kan være med til at forhindre, at den efterladte må gå fra hus og hjem, fordi børn eller andre arvinger skal have udbetalt deres arv.
  • I kan sikre, at den efterladte kan bevare levestandarden for sig selv og eventuelle børn – afhængig af udbetalinger fra pension og forsikring.
  • I kan hver især bestemme en arvefordeling, som passer til jeres ønsker. Fx kan I tage højde for hvor meget, der bliver udbetalt i folkepension, fra ATP og fra andre pensionsordninger og forsikringer.

Så meget kan I testamentere: Almindeligt testamente

I kan frit testamentere tre fjerdedele af arven. Den sidste fjerdedel skal ifølge arveloven gå til børn, børnebørn og oldebørn. Er der ingen børn, børnebørn eller oldebørn, kan I testamentere alt, hvad I ejer, til hinanden.

Et samlevertestamente sikrer din samlever yderligere

Hvis du vil give din samlever endnu bedre muligheder for at bevare levestandarden og forsørge eventuelle børn, kan du overveje, om I skal oprette et udvidet samlevertestamente.

Et udvidet samlevertestamente er en særlig form for testamente, som I som samlevende kan oprette såfremt I har haft fælles bopæl de sidste 2 år eller lever sammen på fælles bopæl og venter, har eller har haft et barn sammen. Et udvidet samlevertestamente giver jer mulighed for at arve hinanden næsten som var I ægtefælle. Der er dog mindre forskelle, herunder bl.a. at arven mellem ægtefæller er afgiftsfri, mens der skal betales en boafgift på 15% for arven mellem samlevende.

Du kan desuden altid bestemme, at din samlever skal have 7/8 af arven efter dig – mod de tre fjerdedele ved et almindeligt testamente.

Har I oprettet testamente før 1. januar 2008, kan det være en fordel at ændre det til et udvidet samlevertestamente.  

Hvem kan oprette et samlevertestamente?

For at oprette et udvidet samlevertestamente skal I opfylde disse betingelser:

  • I skal kunne indgå ægteskab/registreret partnerskab med hinanden.
  • I må ikke have oprettet et udvidet samlevertestamente til fordel for en anden samlever.
  • For at det udvidede samlevertestamente er gyldigt, når en af jer dør, skal I have boet sammen i to år inden dødsfaldet, eller I skal bo sammen og vente, have eller have haft barn sammen.

Sådan får I et testamente

Kontakt en advokat og få hjælp til at udforme testamentet. Du kan læse mere og finde advokater hos Danske FAMILIEadvokater og Advokatsamfundet.

I kan vælge at skrive testamentet selv og få det underskrevet hos en notar.