Tilpas din økonomi som pensionist

Når du står på tærsklen til din nye tilværelse som pensionist, bør du give din nye livssituation et økonomisk gennemsyn.

Læg et budget for din nye tilværelse

Når du går på pension får du færre faste udgifter. Fx skal du ikke længere betale til fagforening, a-kasse eller lignende, og måske får du rabat på transportudgifter, fritidsaktiviteter og lignende. På den anden side vil din indtægt falde. For at få styr på dine nye indkomster og udgifter, bør du lægge et budget for din nye livssituation.

Et godt udgangspunkt for et budget er Rådtilpenge.dk's budgetskabelon

Du kan også bruge Borger.dk's Pensionsberegner. Den kan hjælpe dig til at få et overblik over, hvordan din husstands pensionsindtægter kommer til at se ud, når du går på pension. Her kan du indtaste dine egne tal og se, hvilke indtægter husstanden over tid får fra folkepension og andre pensioner. Du kan også se, hvilken betydning andre indtægter har, fx efterløn og arbejdsløn, og du kan tage højde for forbrug af eventuel formue og friværdi.

Du kan prøve Borger.dk's pensionsberegner her.

Langsigtet nedsparing

Du bør lægge en plan for din nedsparing og overveje i hvilken rækkefølge du ønsker at bruge fx kontant opsparing, rate- og kapitalpensionsmidler og eventuel friværdi i fast ejendom. Rækkefølgen for, hvornår du bruger din kapital, fx opsparing, ratepension eller friværdi, kan have afgørende betydning for, hvor langt pensionsopsparingen rækker. Og rækkefølgen kan også have betydning for, hvor meget, der bliver efterladt til dine arvinger.

Vær opmærksom på omkostningerne ved nedsparing. Det koster penge at ”veksle” friværdien i ejerboligen til rede penge. Pensionsudbetalinger bliver beskattet og udbetaling af pension kan nedsætte offentlige ydelser, fx pensionstillægget.