Hvorfor får du ikke det samme i pension år fra år?

En tid med inflation og rysteture på de finansielle markeder har stor betydning for økonomien – både herhjemme og internationalt. Det påvirker også pensionsselskabernes investeringer og kan have betydning for dig som pensionsopsparer og pensionist – særligt hvis du som to ud af tre danskere har en markedsrentepension.

Lige nu bliver mange danskeres pensionsopsparing mindre værd. Hvis du får udbetalt pension med markedsrente, skal du forberede dig på, at størrelsen på både din opsparing og udbetaling kan falde. 

Danskernes pensionsopsparing er investeret i et mix af fx aktier, obligationer, vindmølleparker og ejendomme for at få opsparingen til at vokse mest muligt. Når man investerer i virksomheder og projekter, indebærer det en vis risiko. Risiko er forudsætningen for at kunne få et afkast. Risikoen er blevet ekstra tydelig det sidste år med corona, krig og inflation.

Sammen med brancheorganisationen F&P har Finanstilsynet lavet en række spørgsmål og svar om pension, investering og risiko. Dem finder du her på siden. Du kan også se en explainerfilm om markedsrenteprodukter hos F&P.

Hvorfor bliver min pensionsopsparing mindre værd lige nu?

Det seneste år med corona, krig og inflation har påvirket aktiemarkederne, huspriser og andre investeringer negativt. Og fordi dine pensionspenge er investeret i blandt andet aktier og ejendomme, bliver de fleste pensioner påvirket negativt for øjeblikket.

Hvad er de mest almindelige typer pensionsprodukter?

Der er grundlæggende to typer af pensionsprodukter – gennemsnitsrente og markedsrente. Begge typer bliver påvirket af den økonomiske udvikling generelt, men ved markedsrente er der for den enkelte kunde højere risiko. Det betyder både mulighed for at tabe penge og tjene penge.
Ved gennemsnitsrente pensioner vil din pensionsudbetaling være mere fast (ligesom din løn), og ofte er det også i gennemsnitsrenteproduktet at der findes en garanteret udbetaling. Når pensionsselskabet skal garantere en minimumsudbetaling, skal det investere mere forsigtigt. Og det giver mindre mulighed for udsving – både negativt og men også positivt.

I markedsrentepensioner kan dit pensionsselskab investere dine penge med lidt større risiko, fordi de ikke har lovet dig en vis udbetaling. Det giver en højere forventet pension, men også risiko for negative udsving, som vi oplever nu.

Kontakt dit selskab, hvis du er i tvivl om hvilken type pension du har.  

Hvorfor svinger min pensionsopsparing i værdi?

Markedsrentepensioner er afhængige af blandt andet aktie- og obligationsmarkederne mv., og det betyder, at din pension kan svinge fra år til år. Både mens du indbetaler til din pension, og når du skal have pengene udbetalt.

Vores levetid har også betydning. Din pension skal som udgangspunkt vare hele livet, og generelt lever vi i Danmark længere. Det tager pensionsselskaberne højde for, men hvis levealderen for hele kundegruppen stiger mere end forventet, så kan det få betydning for din pension.

Får jeg det samme udbetalt hver måned, når jeg går på pension?

Ikke nødvendigvis. Hvis du har en ren markedsrentepension, kan pensionen svinge i værdi, både mens du indbetaler til pension, og når du får den udbetalt. Udbetalingerne kan typisk svinge fra år til år.

Det skyldes, at pensionsselskabet fortsætter med at investere dine penge, selvom udbetalingen er begyndt, så du også har mulighed for at få afkast som pensionist. Nogle selskaber vælger at udjævne dine udbetalinger, så du ikke oplever udsvingene.

Vores levetid har også betydning. Hvis levealderen for hele kundegruppen forventes at blive højere, må pensionsselskabet strække pensionerne det længere, og det betyder at de må sætte udbetalingerne lidt ned så de kan strækkes længere.

Kontakt dit selskab, hvis du er i tvivl.

Kan pensionsselskaberne ikke bare lade være med at investere, så jeg kan undgå risiko?

Jo, men det ville ikke være en fordel for størrelsen på din pensionsopsparing. Pensionsselskaberne investerer pengene, så din formue vokser, og du kan få flere penge når du skal bruge dem. Og da de fleste heldigvis får mange år som pensionist, er det også vigtigt at blive ved at investere og få afkast, når pensionen er under udbetaling.

Jeg er i tvivl, om jeg har penge nok til pensionisttilværelsen – hvad kan jeg gøre?

Dit pensionsselskab fortæller dig minimum en gang om året, hvor meget du vil få udbetalt som pensionist – både hvis investeringsafkast bliver som forventet, og hvis afkastet bliver højere eller lavere end forventet.

Du kan tage en snak med dit pensionsselskab om, hvorvidt det er muligt – og eventuelt en god idé - for dig at ændre ved risikoen – og dermed muligheden for både at tjene mere og miste penge på din pensionsopsparing.

Dit selskab kan også rådgive dig, hvis du har mulighed for at betale ekstra ind på opsparingen og dermed forhøje din pension.

Hvordan ved jeg, hvor stor min risiko er, og hvad mine pensionsmidler er investeret i?

Dit pensionsselskab investerer din opsparing på dine vegne. Kontakt dit selskab, hvis du vil vide, hvordan dine penge investeres, og hvor stor en risiko du tager.

Se mere om markedsrenteprodukter hos F&P.