Tænk over pension i god tid

De valg, du gør i dag, kan have betydning for det liv, du kan leve som pensionist. Det gælder også selvom din pensionisttilværelse måske først starter mange år ude i fremtiden. Er du sikker på, at der er balance mellem din indtægt, din opsparing, og det liv og de muligheder du vil have, når du bliver gammel?

Dit liv følger sandsynligvis det samme mønster som de fleste andres - du har en arbejdsindtægt fra du er i 20’erne til du er i 60’erne. Derefter skal du leve 15-20 år som pensionist, hvor du ikke længere har indtægt fra dit arbejdet, men i stedet skal betale alle regningerne fra en opsparing i form at fx folkepension, arbejdsmarkedspension eller en privat pensionsopsparing.

Du skal altså tænke over din pension tidligt, hvis du vil være sikker på, at du har en opsparing at leve af som pensionist, og at du kan leve det liv, som du gerne vil. Den opsparing kræver planlægning i god tid, og at du måske skal udskyde dit forbrug i dag, så du i stedet har penge, til når du bliver gammel.

Hvis du vil kunne rejse, bruger penge på aktiviteter med børnebørnene eller en hobby, skal du altså tænke over, hvor pengene skal komme fra. Det kan være du faktisk har penge nok, men det kan du ikke vide, før du har undersøgt følgende: 

  1. Hvor meget kan du regne med at få udbetalt som pensionist?
  2. Hvor stort et forbrug regner du med at have som pensionist?
  3. Stemmer de to tal nogenlunde overens med hinanden?

Nedenfor kan du se to korte film om Else og Jens Peter, der fortæller om deres liv i kroner og ører - hvordan deres indkomst, forbrug og opsparing har ændret sig gennem deres liv.