De forskellige former for opsparing

Hvor gør du af din opsparing, mens du sparer op? Ved at overveje, hvor du gør af pengene, kan du sikre, at du får et fornuftigt afkast på din opsparing, og dermed tjener penge på, at have placeret dem det rigtige sted. Her kan du se nogle af de muligheder du har, for at placere din opsparing.

Opsparing på indlånskonto

Hvis du sparer penge op på en almindelig indlånskonto, har det den fordel, at du altid kan få fat i dine penge. Men typisk er renten på en almindelig indlånskonto (fx din lønkonto) meget lav. Din mulighed for at få et afkast i form af renter, ved at have din opsparing stående på en indlånskonto, er derfor begrænset.
Men fordi du altid kan få adgang til de penge du har stående på indlånskontoen, anbefales det, at din reserve til uforudsete udgifter og opsparing til jul, ferier og fødselsdage står på denne type konto.

Du bør flytte din opsparing væk fra din lønkonto og over på en konto, der er dedikeret til opsparing. Så bliver du ikke fristet til at bruge af opsparingen i din daglige økonomi. 

Er opsparingen sikker på indlånskontoen?

Det er risikofrit at have en opsparing på en indlånskonto, så længe du ikke indsætter, samlet set, mere end 750.000 kr. (100.000 Euro) i banken. Det er det maksimale beløb, som Garantiformuen dækker, hvis din bank går konkurs.

Læs mere om Garantiformuen

Du kan sammenligne renter på indlånskonti på:

Pengepriser.dk

Opsparing på opsparingskonto

De fleste banker tilbyder, at du kan sætte din opsparing ind på en særlig opsparingskonto. På en opsparingskonto kan du opnå en højere rente end på din almindelige lønkonto. Derved kan du sikre, at du får et afkast på din opsparing. For at banken giver dig den højere rente, vil pengene typisk blive bundet i en periode, fx ét eller flere år. Renten kan variere med bindingsperioden, så jo længere tid du binder pengene, jo højere en rente kan du opnå. Hvis du vil hæve pengene inden bindingsperioden er udløbet, vil du skulle betale et gebyr til banken.

Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til, hvornår du kan få brug for, at få adgang til pengene. Hvis der er mulighed for, at du får brug for at hæve pengene midt i bindingsperioden, vil det formentlig være bedre, at holde din opsparing på en almindelig indlånskonto, så du altid kan få fat i pengene, hvis det bliver nødvendigt. Det kan hurtigt blive en dyrere løsning, hvis du i stedet skal skaffe pengene ved en kassekredit eller forbrugslån.

Du kan undersøge i din bank, hvilke muligheder for opsparingskonti banken tilbyder.

Er pengene sikret på opsparingskontoen?

Det er risikofrit at have en opsparing på en opsparingskonto, så længe du ikke indsætter samlet set mere end 750.000 kr. i banken. Det er det maksimale beløb, som Indskydergarantifonden dækker, hvis din bank går konkurs.

Læs mere om indskydergarantifonden

Opsparing i værdipapirer

Hvis du vil satse på at få et højere afkast på din opsparing, kan du også investere dine penge. Du kan fx investere i værdipapirer, såsom aktier, obligationer eller investeringsbeviser. Med disse typer investeringer er der mulighed for, at afkastet på din opsparing bliver højere, end hvis du placerer opsparingen på en konto i banken.

Men der er også risiko forbundet med at investere i værdipapirer. Ligesom du har mulighed for at få et højere afkast, er der også en risiko for, at din investering kan falde i værdi, og at din opsparing derfor bliver mindre værd.

Hvis du vil vide mere om investering i værdipapirer, kan du læse Penge- og Pensionspanelets undersøgelser om investeringsmuligheder og anbefalinger om aktier- og obligationsinvesteringer.

Se undersøgelser om investering og værdipapirer

Er pengene sikre i værdipapirer?

Der er risiko forbundet med at investere din opsparing i værdipapirer. Hvor stor denne risiko er, afhænger af, hvilken type værdipapir du vælger at investere i. Hvis du vælger at investere din opsparing i værdipapirer, afhænger værdien af din opsparing, af værdipapirets udvikling. Bliver værdipapirerne mindre værd, bliver din opsparing derfor også mindre.

Afvikling af gæld

Hvis du har gæld, hvor du betaler en høj rente for dine lånte penge, kan du bruge din opsparing til at betale af på gælden. Ved at betale af på din gæld, sparer du at betale nogle af de fremtidige renter på lånet. Overvej fx om renten på din gæld er højere end renten på en bundet opsparingskonto. Hvis du betaler en højere rente på gælden, kan det måske bedre betale sig at betale af på din gæld.

Du skal være opmærksom på, at hvis du betaler af på din gæld, og senere pludselig får brug for de penge du havde sparet op, kan det blive nødvendigt for dig at optage et nyt lån, da du ikke længere har opsparingen til rådighed.

Pensionsopsparing

Hvis du først skal bruge en del af din opsparing, når du går på pension, er det smart at indbetale pengene på din pensionsopsparing.

Afhængigt af, hvordan din pensionsordning er investereret, vil der være et afkast på din pensionsopsparing, indtil du skal have opsparingen udbetalt, når du har nået pensionsalderen.

Fordelen ved at have din opsparing på en pensionskonto er, at beskatningen af afkastet er lavere, end hvis du investerer i frie midler, fx penge du har stående som opsparing, der ikke er tilknyttet en pensionsordning.

Så hvis du har en del af din opsparing, som du er sikker på, at du ikke skal bruge, før du går på pension, kan det være en god idé at sætte pengene ind på din pensionsopsparing.

Du kan læse mere om pensionsopsparing i menuen Pension

Børneopsparing

Hvis du ønsker at starte en opsparing til dit barn, kan du oprette en børneopsparing. Fordelen ved at oprette en børneopsparing er, at de tilskrevne renter er skattefrie og barnet kan hæve opsparingen, uden at blive beskattet af renterne.

Der gælder dog også en række regler for børneopsparinger: En børneopsparing oprettes i barnets navn og indestående tilhører barnet. Der kan kun oprettes én skattefri børneopsparing pr. barn og opsparingen skal være bundet i mindst 7 år. Opsparingen kan tidligst hæves når barnet er 14 år, og senest, når barnet er 21 år. Der kan højst sættes 6.000 kr. ind på kontoen om året – og i alt højst 72.000 kr.

Du har en række forskellige muligheder for at investere pengene på børneopsparingen. Du kan fx vælge at pengene skal stå på kontant børneopsparingskonto, hvor du får en rente på det indestående.

Du kan også vælge at investere pengene, så du har mulighed for at få et højere afkast på børneopsparingen. Det kan du fx gøre ved at investere i bankens puljer, i investeringsbeviser eller ved selv at investere i værdipapirer, fx aktier. At investere pengene medfører dog også en forøget risiko, så tag en snak med din bankrådgiver og undersøg hvad der vil være det rigtige valg for dig.

Du kan sammenligne renten på børneopsparingskonti på Pengepriser.dk