Spar smart op

Hvordan du vælger at placere de penge du har sparet op, har stor betydning for, hvor stort et afkast du kan opnå på din opsparing. Dit valg bør afspejle hvor stor en opsparing du har, hvornår du forventer at skulle bruge pengene og hvor meget du tør satse, for måske at kunne opnå et højere afkast. Her kan du få hjælp til at vælge, hvilken opsparingsform der passer til dig og din opsparing.

Når du skal til at overveje, om du vil placere din opsparing på en opsparingskonto i banken, afbetale på gæld eller investere pengene, kan disse 3 spørgsmål hjælpe dig på vej:

  • Har du en mindre eller en større opsparing?
  • Skal du have adgang til at bruge pengene indenfor relativ kort tid?
  • Vil du løbe en risiko, for måske at opnå et højere afkast?

Har du en lille opsparing, eller skal du bruge pengene indenfor relativ kort tid?

Størrelsen på din opsparing, og hvornår du skal have adgang til pengene, har indflydelse på, hvilken opsparingsform, der bedst passer til din opsparing.

Hvis du har en mindre opsparing, kan det som udgangspunkt bedst betale sig, at du har pengene stående på en konto i banken. Du kan enten sætte pengene på en opsparingskonto eller en almindelig indlånskonto. Vær opmærksom på, at hvis du vælger en opsparingskonto med binding, er dine penge bundet i en periode, fx ét eller flere år, og du skal betale et gebyr, for at kunne hæve pengene. Til gengæld vil du få en højere rente på opsparingen..

Hvis du skal bruge pengene fra din opsparing indenfor kort tid, eller hvis du vil have mulighed for at hæve penge fra opsparingen, er det bedst, at have pengene stående på en konto uden binding, fx en almindelig indlånskonto. Undersøg om din bank tilbyder en opsparingskonto uden binding, eller om du kan få mulighed for at hæve på opsparingskontoen uden at betale gebyrer.

Før du opretter en opsparingskonto, kan det være en god idé at sammenligne rentesatser fra forskellige banker, så du er sikker på, at du får mest ud af din opsparing. Du kan finde rentesatserne på bankernes hjemmesider eller tjek evt. Pengepriser.dk.

En bufferopsparing til uforudsete udgifter og jul, ferier og fødselsdage bør altid stå på en konto uden binding, så du kan hæve pengene, når det er nødvendigt.

Har du en større opsparing og skal pengene først bruges senere?

Har du sparet op længe, og er din opsparing vokset, kan du begynde at overveje nogle andre muligheder, for at investere din opsparing.

Hvis du har gæld, hvor du betaler en høj rente, kan du overveje at afbetale en større del af gælden eller helt indfri lånet. Ved at lave et ekstraordinært afdrag på dit lån eller helt indfri lånet, sparer du på dine fremtidige renteudgifter. Og hvis renten på lånet er højere end det afkast, du ville kunne få ved fx at sætte din opsparing på en konto i banken, vil det formentlig kunne betale sig for dig at vælge denne løsning.

Du kan også overveje at sætte dine penge i banken på en opsparingskonto med en højere rente. Til gengæld bliver pengene ofte bundet i en periode. Ved at sætte pengene på en bundet opsparingskonto, kan du typisk opnå en højere forrentning på din opsparing, end hvis kontoen ikke var bundet. Vær opmærksom på, at når pengene står på en bundet konto, har du stadig mulighed for at hæve pengene fra kontoen, men du skal betale et gebyr til banken.

Hvis du ved, at en del af din opsparing først skal bruges, når du går på pension, kan du med fordel indbetale pengene på din pensionsopsparing. På pensionsordningen bliver afkastet af din opsparing beskattet lavere, end hvis du investerer i frie midler. Tal evt. med dit pensionsselskab, din bankrådgiver eller en uafhængig økonomisk rådgiver, om dine muligheder for at spare op på en pensionsordning.

Vil du satse for måske at opnå et højere afkast?

Hvis du har en større opsparing og først skal bruge din opsparing senere, kan du overveje, om du vil risikere en del af din opsparing, for at opnå et højere afkast. Det kan du gøre ved fx at investere pengene i værdipapirer, såsom aktier, obligationer eller investeringsbeviser.

Afkastet på værdipapirer er ikke fastlagt på forhånd, modsat en bundet opsparingskonto, men afkastet vil i stedet være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Derfor er der mulighed for at opnå et højere afkast.

Men vær opmærksom på, at når du investerer i værdipapirer, er der også en risiko for at værdipapirerne kan blive mindre værd, hvilket betyder, at du også kan tabe penge på din investering.

Overvej derfor nøje, hvor stor en risiko du vil tage, før du vælger at investere i værdipapirer og tag en snak med din bankrådgiver eller en uafhængig økonomisk rådgiver, om hvilke muligheder du har.

Læs Penge- og Pensionspanelets undersøgelser om investeringsmuligheder og anbefalinger om aktier- og obligationsinvesteringer.