Guide: Udbetaling af pension og forsikringer ved dødsfald

Hvad sker der med pensionsopsparinger hvis du mister din ægtefælle eller samlever?

Her kan du få et overblik over hvem der får udbetalt livsforsikringen og hvad der sker med din ægtefælles eller samlevers pensionsordninger ved dødsfald.

Udbetaling fra ATP

ATP udbetaler automatisk et engangsbeløb til dig, hvis du har mistet din ægtefælle. Der er dog visse begrænsninger. Eksempelvis skal man have indbetalt til ATP i minimum 2 år efter 2002.

Hvis du har mistet din samlever kan du også automatisk få denne udbetaling fra ATP, hvis I på forhånd har oplyst ATP om at I er samlevende. Hvis I ikke har oplyst ATP om at I er samlevende, kan du stadig være berettiget til at få udbetalt engangsbeløbet. Du kan læse betingelserne for at være berettiget til at få udbetalt engangsbeløbet på Borger.dk. For at få udbetalingen, skal du søge om at få udbetalt engangsbeløbet. Du kan finde skabelonen til at søge om udbetaling, på Borger.dk.

Læs mere om udbetaling fra ATP til samlever.

Læs mere om udbetaling fra ATP til ægtefælle/registreret partner.

Vær opmærksom på, at det for selvstændige er frivilligt at indbetale til ATP. Hvis din afdøde ægtefælle/samlever ikke har valgt at indbetale til ATP, er du ikke berettiget til denne udbetaling.

Arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner

Din ægtefælles eller samlevers opsparing i arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, vil oftest ikke blive udbetalt ved dødsfald. I stedet vil der typisk være tilknyttet en eller flere forsikringer, som kommer til udbetaling ved dødsfald, i det tilfælde din ægtefælle eller samlever dør, før pensionsudbetalingerne er begyndt. Disse forsikringer vil typisk ophøre, når pensionsudbetalingerne begynder.

Hvilke udbetalinger du vil kunne få fra din ægtefælles eller samlevers pensionsopsparinger afhænger af, hvilken type pension og forsikring din ægtefælle eller samlever havde.

Hvis du var samlever til afdøde, men ikke ægtefælle, modtager du kun udbetalingerne fra din samlevers pensionsopsparinger, hvis du er indsat som begunstiget. I skal altså have oplyst pensionsselskabet, at din samlever ønsker, at du skal modtage udbetalingerne i tilfælde af dødsfald.

Kontakt din ægtefælles eller samlevers pensionsselskab for at høre nærmere om hvad der gælder for dig.

Læs mere om pension, hvis du mister din ægtefælle, på Borger.dk

Du kan læse mere om pension hos Forsikring & Pension

Livsforsikringer

Hvis I har oprettet en livsforsikring, vil forsikringssummen gå direkte til den/de personer, der er indsat som begunstiget i aftalen. En livsforsikring indgår ikke i boet.

Hvis du som ægtefælle er indsat som begunstiget, skal der ikke betales boafgift af forsikringssummen.

Er andre end ægtefællen indsat som begunstiget, fx samlever, skal der betales boafgift. Du kan læse mere om boafgift her.

Læs mere om livsforsikringer på SKAT.dk

Du kan læse mere om livsforsikringer hos Forsikring & Pension

Krydslivsforsikring

En krydslivsforsikring er egentlig to forsikringer, som I hver især kan have oprettet på den andens liv.

Hvis du mister din ægtefælle eller samlever, kan du derfor få udbetalt en forsikringssum. Pengene er skattefri og indgår ikke i arven.

Se policen eller kontakt evt. jeres pensionsselskab for at få oplyst de specifikke vilkår for forsikringen.

Du kan læse mere om krydslivsforsikring hos Forsikring & Pension

Ægtefælle- eller samleverpension

Hvis din ægtefælle eller samlever har oprettet en ægtefælle- og/eller samleverpension, vil du som ægtefælle have ret til at få udbetalt et pensionsbeløb fra denne ordning, hvis du mister din ægtefælle. Typisk vil der være tale en om et månedligt beløb.

Hvis du var samlever med afdøde, men ikke ægtefælle, kan du også være berettiget til denne pension. Dette afhænger af de specifikke vilkår i pensionen.

Pensionsordningen kan være tidsbegrænset. Dvs. at du kan få udbetalt et månedligt beløb i eksempelvis 10 år, hvorefter ordningen frafalder. Se policen eller kontakt evt. din ægtefælles eller samlevers pensionsselskab for at få oplyst de specifikke vilkår, såsom pensionens beløbsstørrelse, eventuelle tidsbegrænsning osv.

Du kan læse mere om ægtefælle- og samleverpension hos Forsikring & Pension

Få hjælp

Det kan være svært at have overblik over alt det du skal vide og gøre, hvis du mister din ægtefælle eller samlever. Derfor kan det være en hjælp at have kontakt til en advokat.

Det er også en god idé at tage kontakt til din bank, for at få råd og vejledning om din økonomiske situation.

Du kan finde en advokat hos Danske FAMILIEadvokater og Advokatnøglen, der har kontaktinformation på alle advokater i Danmark.

Du kan læse mere om offentlig retshjælp her