Advarsel mod at handle værdipapirer med sig selv (wash trading)

Hvis du køber og sælger det samme værdipapir, skal du passe på, at du ikke handler med dig selv. Det kaldes wash trading, det tæller som markedsmanipulation, og det er ulovligt.

Hvad er wash trading

I en wash trade handler en investor med sig selv, og ejerskabet af værdipapiret ændrer sig dermed ikke. Handlen har derfor heller ikke nogen reel handelsværdi.

Men det kan andre investorer ikke se, da det ikke offentliggøres, hvem der har foretaget handlen. De øvrige investorer vil derfor antage, at der er tale om en handel indgået mellem to uafhængige parter, der har hver sin interesse i at købe eller sælge værdipapiret.

Konsekvensen kan blive et kunstigt kursniveau på et værdipapir, og det kan give andre investorer indtryk af, at værdipapiret er mere likvidt, end det reelt er. Wash trades sender dermed falske signaler til markedet om købs- og salgsinteressen, og betegnes derfor som markedsmanipulation.

Den ulovlige handlen med sig selv kan ske forsætligt – altså med vilje - hvor investoren forsøger at vildlede andre investorer og puste værdien af et værdipapir op. Dette kan også ske uden forsæt. Men i begge tilfælde er det markedsmanipulation. 

Det afgørende er, hvem der er beslutningstager for investeringen. Hvis det er den samme beslutningstager, der køber og sælger det samme værdipapir, anses handlen for wash trading, uanset om man har handlet på vegne af en partner, sine børn eller et selskab man ejer.

Kan du lave wash trading uden at vide det?

Det er dit ansvar, at holde øje med, at du ikke allerede har en modsatrettet ordre liggende på markedet, når du lægger en ny ordre ind. Investeringsplatformen eller andre holder ikke øje med og forhindrer, at to modsatrettede ordrer møder hinanden på markedet.

Mange af de wash trades, som Finanstilsynet identificerer, sker ved uheld, uden at investoren har haft i sinde at begå markedsmanipulation. Nogle investorerne har troet, at bankens handelssystem automatisk ville forhindre ulovlig handel. Typisk har investoren i den situation ønsket at flytte sine værdipapirer fra et depot til et andet depot. 

Eksempelvis kan wash trading ske ved flytning mellem depoter, hvis du flytter:

  • Mellem dine egne depoter på samme platform eller mellem platforme. 
  • Fra dit eget depot til din ægtefælles, samlevers eller barns depot og omvendt. 
  • Fra dit eget depot til et depot tilhørende et selskab som du ejer og omvendt.

Wash trading kan for eksempel ske:

  • Hvis du har svært ved at holde overblik over dine ordre, f.eks. hvis du handler meget eller på flere platforme. 
  • Hvis du handler illikvide værdipapirer, dvs. som sjældent bliver handlet, hvor du har en ordre liggende så længe, at du har glemt den.

Hvordan undgår du at handle med dig selv?

  • Tjek, at du ikke har en købs- eller salgsordre liggende på samme værdipapir, før du sælger eller køber det.
  • Betal bank eller værdipapirhandler for at flytte dit værdipapir til et andet depot. De kan nemlig flytte værdipapiret uden om markedet, hvormed handlen ikke bliver offentliggjort. Dermed kan den ikke vildlede markedet. 
  • Brug limiterede ordrer, hvis du vil købe og sælge det samme værdipapir (se hvordan nedenfor). 

Hvis du alligevel ønsker at have to modsatrettede ordrer liggende på markedet, fordi du er interesseret i at købe et bestemt værdipapir til én pris og sælge til en anden pris, skal du sikre, at de to ordrer ikke møder hinanden på markedet. Det kan du f.eks. gøre ved, at du indlægger begge ordrer som limiterede ordrer med en salgspris og en købspris, der sikrer, at den limiterede købsordre ikke kan møde den limiterede salgsordre. Det vil i praksis sige en salgspris, som er højere end den købspris.

Hvilken straf kan wash trading give dig?

Markedsmanipulation bliver som udgangspunkt straffet med fængsel. Det gælder, uanset om handlen sker med vilje eller ej, fordi uagtsom markedsmanipulation også er strafbart.

En investor blev i 2021 idømt 60 dages fængsel, heraf 30 dage ubetinget til afsoning, fordi investoren havde handlet med sig selv. Investoren havde handlet mellem sit personlige depot og et depot tilhørende en virksomhed, som vedkommende var direktør i og ejer af.

En anden investor blev tiltalt for at indlægge en salgsordre på en obligation til kurs 98, hvorefter investoren samme dag indlagde købsordre på den samme obligation. Kursen steg dermed fra kurs 85,5 til kurs 98. Investoren fik 30 dages betinget fængsel for at handle med sig selv.