Hvad er reglerne for gældssanering?

Har du en stor og håbløs gæld, som du ikke kan forventes at komme ud af, kan du søge om gældssanering og måske få eftergivet din gæld. Du skal dog opfylde en række betingelser først. Find svar på de mest almindelige spørgsmål om gældssanering her.

Det vigtigste at vide for dig:

  • Gældssanering er er mulighed for at få annulleret en del eller hele din gæld
  • Langt fra alle der søger får gældssanering
  • Du skal leve på et stramt budget i perioden, hvor du er under gældssanering
  • Skifteretten tager stilling til om du skal gældssaneres eller ej

Hvad er gældssanering?

Du kan måske blive gældssaneret, hvis du sidder med håbløs gæld du ikke kan betale. Gældssanering betyder, at der bliver lavet en samlet aftale mellem dig og de kreditorer, som du skylder penge. I aftaler at din gæld bliver nedsat til en størrelse, som det er realistisk, at du kan tilbagebetale over en kortere årrække. Det er også muligt, at din gæld helt bliver annulleret. Hvis din gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden.

For at få gældsanering skal du opfylde en række betingelser, og det er langt fra alle, der søger gældssanering, der får eftergivet gælden, typisk kun omkring hver fjerde.

Hvilke regler og krav er der til gældssanering?

For at få tilkendt gældssanering skal du opfylde to hovedbetingelser:

  • Din gæld skal være så stor, at det ikke er realistisk, at du kan betale den tilbage i den nære fremtid
  • Det skal være sandsynligt, at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af dine vilkår

Hvis din gæld er opstået, fordi du har taget store forbrugslån, skal du ikke regne med at få den eftergivet. Sikret gæld, det vil sige realkreditlån, boliglån med sikkerhed i boligheden og billån med pant i bil, bliver ikke gældssaneret. Ellers kan andre typer gæld som fx banklån, SU-lån og gæld til det offentlige og Skattestyrelsen eftergives.

Gælden kan eftergives enten helt eller delvis. Hvis du får en delvis eftergivelse, kan den del af gælden, som du skal betale, afdrages over fx 5 år.

Læs om at få eftergivet gæld til det offentlig hos Gældsstyrelsen

Hvor meget kan jeg få eftergivet?

Hvor stort et beløb du kan få gældssaneret kommer an på en konkret vurdering af dine økonomiske forhold. Hvis din økonomi er så lille, at du ikke vil kunne betale noget tilbage, uden at det vil gå ud over dit rådighedsbeløb, vil du måske kunne få eftergivet hele din gæld. Det rådighedsbeløb er det du har tilbage at leve for, når dine faste udgifter er betalt.

Hvor stort et rådighedsbeløb har jeg som gældssaneret?

Hvis du får gældssanering, får du også tildelt et rådighedsbeløb, som du kan kunne leve for. Som tommelfingerregel vil dine boligudgifter blive trukket fra dine indtægter, og derefter vurderes det hvor stort et rådighedsbeløb du har behov for. Der tages fx hensyn til antallet af børn og om du har brug for andre specielle fornødenheder og hjælp som fx medicin. Budgettet er dog stramt i den periode du er under gældssanering.

Hvordan får jeg gældssanering?

Det er Skifteretten, der tager stilling til, om der er grundlag for at du kan få gældssaneret din gæld.  Du starter processen med at udfylde et ansøgningsskema, som du afleverer til Skifteretten i dit område. Det er vigtigt, at du svarer grundigt på alle spørgsmål, ellers kan din ansøgning afvises.

Læs en vejledning i hvordan du ansøger hos Domstolsstyrelsen

Når din ansøgning er modtaget af Skifteretten, vurderer den, hvor sandsynligvis det er, at du vil få tildelt gældssanering. Du vil oftest blive indkaldt til et møde i den forbindelse. Derefter beslutter Skifteretten sig for, om den vil indlede processen om en gældssanering.

Hvis du får eftergivet din gæld, får du lavet en aftale med dine kreditorer om at betale en del af din gæld tilbage. Hvis du ikke overholder aftalen, skal du betale din fulde gæld tilbage. I denne periode skal du regne med at leve for det stramme budget og rådighedsbeløb, som Skifteretten er kommet frem til i forbindelse med din gældssanering.  

Det koster ikke noget at få gældssanering, da Skifteretten betaler udgifter ved sagen. Sagsbehandlingstiden ved en gældssanering er tager typisk mellem 3 og 6 måneder fra start til slut. Hvis du får gældssanering bliver du samtidig registreret i Experians RKI-register.

Hvis jeg ikke får gældsanering, hvad så?

Det er lagt fra alle der får eftergivet deres gæld med en gældssanering. Det betyder at du skal blive endnu bedre til at styre dine penge og styre din gæld. Hvis du får bedre styr på budgettet, har du måske mulighed for at søge gældssanering på et senere tidspunkt.

Læs mere om mulighederne for gældsanering på Borger.dk