Sammenlign priser på nye boliglån

Her kan du sammenligne priser på boliglån med 1. prioritets pant i fast ejendom ydet af banker og realkreditinstitutter til private kunder i det seneste kvartal.

Når du trykker på ”se detaljer”, kan du se udgifterne forbundet med boliglånet, herunder de omkostninger du skal betale, når du optager lånet, og de løbende omkostninger ved lånet, fx renten, bidragssats, kursskæring. Du kan se udgifterne for flere lån på samme tid, for at kunne sammenligne de enkelte omkostninger.

Se dine valg her

  • Fastforrentet lån
  • Løbetid: 30 år
  • Lånebeløb: 2 mio. kr.
  • Belåningsgrad: Over 60 % og op til og med 80 %
  • Med afdrag
Institut
Produkt

Produkt

Produktet er navnet på den konkrete lånetype som instituttet tilbyder.

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
ÅOP

ÅOP

De Årlige Omkostninger i Procent kaldes også ÅOP og viser alle de omkostninger, der er forbundet med et lån i hele lånets løbetid, udtrykt i procent pr. år. ÅOP indeholder altså både lånets stiftelsesomkostninger, rente, bidrag og andre eventuelle omkostninger.

ÅOP kan bruges til at sammenligne lånenes samlede omkostningsniveau for ensartede lånetyper. Vær opmærksom på, at du ikke bør bruge ÅOP til at sammenligne omkostningerne ved forskellige typer af lån, fx sammenligne fastforrentede lån med variabelt forrentede lån. 

 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
Totalkredit A/S
FASTFORRENTET OBLIGATIONSLÅN
6,06%
4,91%-6,25%

Samlede stiftelsesomkostninger

Etableringsomkostninger

Etableringsomkostninger

Etableringsomkostningerne er de omkostninger du skal betale til instituttet, når lånet bliver oprettet. Etableringsomkostningerne dækker typisk bl.a. administration, rådgivning, osv.

Etableringsomkostningerne er udelukkende de obligatoriske omkostninger du opkræves. Instituttet kan derudover tilbyde en række services, som du kan vælge til, og som du derfor skal betale ekstra for. 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
4.000 kr.
Kurtage

Kurtage

Kurtage er et gebyr, som dit institut opkræver for at handle med obligationer.

Når du optager et lån baseret på obligationer, skal der sælges obligationer for at skaffe de penge, du får udbetalt fra lånet. Instituttet står for at sælge obligationerne og det er denne ydelse, som du betaler kurtage for. 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
3.000 kr.
Kursskæring

Kursskæring

Kursskæring er et gebyr, som instituttet i nogle tilfælde opkræver, hvis du optager et lån baseret på obligationer.

Kursskæring er forskellig, afhængigt af, om du optager et kontantlån eller et obligationslån. Ved kontantlån medfører kursskæring en forhøjet effektiv rente på lånet. Ved obligationslån opkræves kursskæring som et fradrag i kursen på obligationerne, hvilket medfører, at du får udbetalt et lavere provenu på lånet. Sælges obligationerne eksempelvis til en kurs på 98,5 og der er kursskæring på 0,2 kurspoint, vil du blive afregnet til en kurs på 98,3. 

 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
4.008 kr.
Tinglysning

Tinglysning

I forbindelse med etablering af lånet opkræves en række omkostninger, som tilfalder staten for tinglysning af lånet. Tinglysningsomkostningerne består af et fast gebyr og en procentdel af lånets størrelse. Tinglysningsafgiftens størrelse er fast, uanset hvilket institut der yder lånet. 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
30.825 kr.

Samlede stiftelsesomkostninger
41.833 kr.

Løbende omkostninger

Rente

Rente

Lånets rente er den pris, du betaler for at få pengene stillet til rådighed.

Renten bliver vist som den effektive rente. Det vil sige den årlige rente inklusiv rentes rente.

Renten er opgjort som den gennemsnitlige rente på de lån, som instituttet har ydet i en periode.  

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
5,14 %
Bidragssats

Bidragssats

Bidraget er den pris realkreditinstitutter opkræver for at administrere dit lån. Bidraget er realkreditinstituttets indtjening og skal dække både instituttets omkostninger, risici og fortjeneste. For pengeinstitutter er dette inkluderet i renten.

Din konkrete bidragssats opgøres i forhold til, hvor stor en del af din boligs værdi du har belånt. Jo mere du låner, jo højere en bidragssats får du.

Bidraget betales typisk kvartalsvist og opgøres i forhold til din aktuelle restgæld. 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
0,71 %

Samlede kreditomkostninger

De samlede kreditomkostninger

De samlede kreditomkostninger er det samlede beløb, som du betaler i omkostninger på lånet i hele lånets løbetid. De samlede kreditomkostninger indeholder derfor både lånets rente, bidrag, kursskæring og kurtage, samt øvrige stiftelsesomkostninger og andre eventuelle omkostninger ved lånet.

Du kan bruge de samlede kreditomkostninger til at se, hvor meget en forskel i ÅOP betyder i kroner over lånets løbetid.

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
2.234.721 kr.
ÅOP gennemsnit

ÅOP-gennemsnit

De årlige omkostninger i procent viser alle de omkostninger, der er forbundet med et lån i hele lånets løbetid, udtrykt i procent pr. år. ÅOP indeholder altså både lånets stiftelsesomkostninger, rente, bidrag og andre eventuelle omkostninger.

ÅOP gennemsnittet viser det gennemsnitlige ÅOP for alle de lån, instituttet har ydet i det seneste kvartal.

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
6,06 %
Realkredit Danmark A/S
OBLIGATIONSLÅN
6,11%
4,97%-6,43%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
LÅN MED FAST RENTE
6,16%
5,06%-6,41%

Samlede stiftelsesomkostninger

Etableringsomkostninger

Etableringsomkostninger

Etableringsomkostningerne er de omkostninger du skal betale til instituttet, når lånet bliver oprettet. Etableringsomkostningerne dækker typisk bl.a. administration, rådgivning, osv.

Etableringsomkostningerne er udelukkende de obligatoriske omkostninger du opkræves. Instituttet kan derudover tilbyde en række services, som du kan vælge til, og som du derfor skal betale ekstra for. 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
3.500 kr.
Kurtage

Kurtage

Kurtage er et gebyr, som dit institut opkræver for at handle med obligationer.

Når du optager et lån baseret på obligationer, skal der sælges obligationer for at skaffe de penge, du får udbetalt fra lånet. Instituttet står for at sælge obligationerne og det er denne ydelse, som du betaler kurtage for. 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
3.000 kr.
Kursskæring

Kursskæring

Kursskæring er et gebyr, som instituttet i nogle tilfælde opkræver, hvis du optager et lån baseret på obligationer.

Kursskæring er forskellig, afhængigt af, om du optager et kontantlån eller et obligationslån. Ved kontantlån medfører kursskæring en forhøjet effektiv rente på lånet. Ved obligationslån opkræves kursskæring som et fradrag i kursen på obligationerne, hvilket medfører, at du får udbetalt et lavere provenu på lånet. Sælges obligationerne eksempelvis til en kurs på 98,5 og der er kursskæring på 0,2 kurspoint, vil du blive afregnet til en kurs på 98,3. 

 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
4.008 kr.
Tinglysning

Tinglysning

I forbindelse med etablering af lånet opkræves en række omkostninger, som tilfalder staten for tinglysning af lånet. Tinglysningsomkostningerne består af et fast gebyr og en procentdel af lånets størrelse. Tinglysningsafgiftens størrelse er fast, uanset hvilket institut der yder lånet. 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
30.825 kr.
Øvrige etableringsomkostninger

Øvrige etableringsomkostninger

Øvrige etableringsomkostninger omfatter alle øvrige obligatoriske omkostninger, som du skal betale ved oprettelse af lånet.

Øvrige etableringsomkostninger kan også indeholde omkostninger til et andet institut, fx din bank, hvis den formidler lånet for det långivende institut. 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
3.500 kr.

Samlede stiftelsesomkostninger
44.833 kr.

Løbende omkostninger

Rente

Rente

Lånets rente er den pris, du betaler for at få pengene stillet til rådighed.

Renten bliver vist som den effektive rente. Det vil sige den årlige rente inklusiv rentes rente.

Renten er opgjort som den gennemsnitlige rente på de lån, som instituttet har ydet i en periode.  

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
5,29 %
Bidragssats

Bidragssats

Bidraget er den pris realkreditinstitutter opkræver for at administrere dit lån. Bidraget er realkreditinstituttets indtjening og skal dække både instituttets omkostninger, risici og fortjeneste. For pengeinstitutter er dette inkluderet i renten.

Din konkrete bidragssats opgøres i forhold til, hvor stor en del af din boligs værdi du har belånt. Jo mere du låner, jo højere en bidragssats får du.

Bidraget betales typisk kvartalsvist og opgøres i forhold til din aktuelle restgæld. 

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
0,64 %

Samlede kreditomkostninger

De samlede kreditomkostninger

De samlede kreditomkostninger er det samlede beløb, som du betaler i omkostninger på lånet i hele lånets løbetid. De samlede kreditomkostninger indeholder derfor både lånets rente, bidrag, kursskæring og kurtage, samt øvrige stiftelsesomkostninger og andre eventuelle omkostninger ved lånet.

Du kan bruge de samlede kreditomkostninger til at se, hvor meget en forskel i ÅOP betyder i kroner over lånets løbetid.

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
2.282.494 kr.
ÅOP gennemsnit

ÅOP-gennemsnit

De årlige omkostninger i procent viser alle de omkostninger, der er forbundet med et lån i hele lånets løbetid, udtrykt i procent pr. år. ÅOP indeholder altså både lånets stiftelsesomkostninger, rente, bidrag og andre eventuelle omkostninger.

ÅOP gennemsnittet viser det gennemsnitlige ÅOP for alle de lån, instituttet har ydet i det seneste kvartal.

Åbn pop op-vinduet med en beskrivelse
6,16 %

Hvad kan du bruge prisoplysningerne til?

I oversigten kan du se, hvilke institutter der har ydet de billigste boliglån i det seneste kvartal. Du kan bruge oversigten til at sammenligne bankernes og realkreditinstitutternes prisniveauer og dermed finde de institutter, der kan være relevante for dig at tage kontakt til, hvis du skal optage et nyt boliglån eller omlægge dit nuværende boliglån.

Du kan også bruge prisoplysningerne til at forsøge at forhandle en bedre pris – enten når du optager et nyt boliglån eller på dit nuværende lån.

ÅOP-spænd og ÅOP-gennemsnit

Lånenes priser er vist som et ÅOP-spænd og et ÅOP-gennemsnit. Det betyder, at ikke alle kunder i det seneste kvartal har fået præcis den samme pris på lån, selvom de har valgt det samme produkt og deres lån ligner hinanden.

Det skyldes dels, at markedsprisen (renten og kursen) på lån svinger over tid, men også at prisen på nogle lån afhænger af den præcise belåningsgrad på lånet. På andre typer lån kan prisen derimod afhænge af den kreditvurdering, som instituttet foretager af dig, hvor de bl.a. vurderer dine økonomiske og personlige forhold.

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

Når du ser på priserne, er det vigtigt at du husker, at det gør en stor forskel på prisen, hvilken lånetype du ser på. Forskellige lånetyper og produkter har forskellige vilkår og betingelser og det er vilkårene der bestemmer, hvordan lånet fungerer. Udover at se på prisen, bør du derfor også undersøge lånets vilkår.

Forskellige vilkår kan altså medføre en prisforskel. En prisforskel mellem to ellers sammenlignelige variabelt forrentede lån kan skyldes mange forskellige faktorer, fx:

  • at renten på det ene lån ikke kan blive negativ,
  • at der er forskel på, hvor ofte renten ændres,
  • at renten på det ene lån prisfastsættes af det enkelte institut eller fx fastsættes ved salg af obligationer,
  • at renten på det ene lån følger et bestemt renteindeks, mens renten på det andet lån følger en anden metode,
  • at der er forskel i løbetiden på obligationerne bag lånet, dvs. hvornår realkreditlånet sidst blev finansieret, og hvornår det skal finansieres næste gang.

Få et lånetilbud i banken eller realkreditinstituttet

Den pris du kan se her på Tjek Boliglån vil ikke være identisk med den pris du kan få tilbudt i en bank eller et realkreditinstitut. Priserne på Tjek Boliglån viser de priser, som private kunder fik på deres lån i det seneste kvartal. Siden da kan priserne have ændret sig, enten som følge af udviklingen på lånemarkedet eller ændringer i institutternes priser og gebyrer. Den pris du vil blive tilbudt kan for nogle lånetyper også afhænge af dine økonomiske forhold, den bolig du vil låne til eller andre faktorer i din personlige situation eller privatøkonomi.

For at finde din præcise pris bør du derfor tage kontakt til en bank eller et realkreditinstitut og få et konkret lånetilbud.

Undersøg andre lån

Det kan også være relevant for dig at undersøge andre lån end dem du kan se på Tjek Boliglån. For hver bank og realkreditinstitut vises instituttets to mest solgte produkter. Institutterne kan derfor have en række produkter, som ikke vises i oversigten.

Vær også opmærksom på, at du ikke på Tjek Boliglån kan se priser på restlån, altså det banklån man kan optage, for at dække den del af boligens pris, der overstiger belåningsgraden på 80 %.

Få rådgivning

Husk, at når du skal optage et boliglån, er det bedst først at tale med en rådgiver om, hvilken type lån der passer bedst til dig og din økonomi: Skal det være et lån med fast eller variabel rente? Hvor meget kan eller bør du låne? Og bør du vælge et lån med eller uden afdragsfrihed? Husk, at prisen ikke kan stå alene. Søg derfor rådgivning hos din bank eller realkreditinstitut eller en uafhængig økonomisk rådgiver, der kan hjælpe dig med disse spørgsmål.

Vil du vide mere om lånetyper og omkostninger forbundet med boliglån, så læs mere om boligkøb og boliglån.

 

Vil du vide mere om, hvordan vi har indsamlet og beregnet priserne, så kan du læse mere her.