Hvilke udgifter har du, når du køber hus eller lejlighed?

Hvis nu ikke har ejet en bolig før, kan disse udgifter poppe op som ubehagelige overraskelser, hvis du ikke er opmærksom på dem i dit budget.

Hvad koster det at købe bolig?

Boliglån til dit hus eller lejlighed

Hvis du har lånt penge for at kunne betale for din bolig, har du forpligtet dig til at betale lånet tilbage, betale renter for lånet samt betale bidrag for administration af et realkreditlån, hvis du har det. Det kaldes samlet for ydelsen. Ydelsen er den største udgift, du har til din ejerbolig. Størrelsen på din ydelse er afhængig af hvilken lånetype du har valgt.

Få overblik over typerne af boliglån

Tinglysning af skødet til boligen

Når du er blevet enig med sælger om at købe boligen, skal du have udarbejdet et skøde på din nye bolig. Skødet er et bevis på, at ejerskabet af boligen er overgået fra sælger til dig som køber. Skødet skal tinglyses, så det officielt registreres og offentliggøres, at du er den nye ejer af boligen.
For at få tinglyst dit skøde, skal du betale en tinglysningsafgift, som er en registreringsafgift. Du finder tinglysningsafgiften på Tinglysningsretten.dk.

Hvad koster det at eje en bolig?

Ejendomsskatter og grundskyld

Som boligejer skal du betale skat af din ejendom og din grund til staten og til den kommune, som du bor i. Til staten betaler du ejendomsværdiskat. Skattestyrelsen beregner din ejendomsværdiskat og opkræver denne via din forskudsopgørelse. Du kan se, hvor meget du betaler i ejendomsværdiskat på din årsopgørelse. Du skal være opmærksom på, at ejendomsværdiskattens og grundskyldens størrelse udgør et ganske stort beløb, samt at disse skatter kan stige. Hvis du vil vide mere om, hvordan ejendomsværdiskatten beregnes, kan du læse om dette hos Skattestyrelsen.

Læs om ejendomsværdiskat på Vurderingsportalen.dk

Til din kommune betaler du grundskyld, som også kaldet ejendomsskat. Grundskylden er en skat på den jord boligen er bygget på. Grundskylden beregnes som en promillesats af grundens værdi, som fastlægges gennem ejendomsvurderingen. Promillesatsen er fastlagt af din kommune, og din grunds værdi fastsættes af Vurderingsstyrelsen.

Find grundskyldspromillen hos Skatteministeriet

Læs om Vurderingsstyrelsens ejendomsvurderinger på Vurderingsportalen.dk

Udgifter til ejerforeningen

Som ejer af en lejlighed skal du indgå i ejerforeningen i ejendommen. Ejerforeningen fungerer som en slags driftsfællesskab mellem lejlighederne, hvor I i fællesskab løfter nogle af de opgaver og udgifter, der er til hele ejendommen. Til ejerforeningen skal du betale et fællesbidrag, som dækker omkostningerne til driften af hele ejendommen. Det kan være til vedligeholdelse og forbedringer på ejendommen og evt. afdrag på lån, som ejerforeningen har taget for at kunne gennemføre vedligeholdelsesarbejdet. Ejerforeningen skal også rydde fortovet for sne om vinteren, rengøre trappeopgangen mm.
Hvis du ejer et hus, kan du gennem grundejerforeningen også være påkrævet at bidrage til driften af fx en vej.

Forsikring af ejendommen

Hvis du har lånt penge til at købe et hus, vil din bank eller dit realkreditinstitut kræve, at du har en brandforsikring, da dit hus stilles som sikkerhed/pant for lånet. De fleste husejere vælger at tegne en husforsikring, der ud over brandforsikringen også dækker andre skader på huset, som kan opstå pludseligt og uventet, fx som følge af fx skybrud eller frost.
Du kan sammenligne priser på husforsikringer på Forsikringsguiden.dk
Bor du i ejerlejlighed, er det ejerforeningen, der tegner en fælles ejendomsforsikring på ejendommen. Derfor betaler du for ejendomsforsikringen via fællesbidraget til ejerforeningen.

Renovation

Din kommune står for at indsamle affald fra din husholdning. Derfor opkræve kommunen et beløb til renovation. Udgifter til renovation bliver opkrævet sammen med grundskylden (ejendomsskatten). Udgifter til renovation består af et grundbeløb og et administrationsgebyr, som alle opkræves, samt eventuelle udgifter til ekstra ydelser, fx hvis du har en ekstra stor beholder til husholdningsaffaldet. Du kan se taksterne for renovation på din kommunes hjemmeside.

Vedligeholdelse

Du skal som boligejer naturligvis også selv vedligeholde din bolig – både udvendig og indvendig.
Udvendigt skal du vedligeholde fx tag og tagrender, træværk, vinduer. Hvis du vedligeholder dit hus løbende, kan du som regel forlænge levetiden på de materialer, der er brugt. Hvis du bor i ejerlejlighed, vil den udendørs vedligeholdelse, og vedligeholdelsen af fællesarealerne, foregå igennem din ejerforening.
Indendørs skal du naturligvis også selv vedligeholde din bolig, også hvis du ejer en lejlighed. Hvis der opstår problemer eller skader, skal du selv sørge for at få dem udbedret, evt. i samarbejde med dit forsikringsselskab (eller din ejerforenings forsikringsselskab), hvis skaden er dækket. Du skal fx være opmærksom på at vedligeholde dine stikkontakter, gulve, fuger på badeværelset og dine afløb mm.

Det kan være en god idé at afsætte et beløb i dit budget til vedligeholdelsen af din bolig, for der er altid noget der dukker op.

På Boligejer.dk kan du få mange gode råd og tips til, hvordan du vedligeholder din bolig indendørs og udendørs

Læs om vedligehold og skader på Boligejer.dk