Vil du ud af dit boliglån før tid?

Vil du sælge din bolig, skifte institut eller bare omlægge dit lån? Så kan du stå i en situation, hvor du skal indfri dit boliglån, før lånets løbetid udløber. Læs om de forskellige vilkår om omkostninger her.

Indfrielse af et realkreditlån

Grundlæggende fungerer realkreditlån på den måde, at du får et lån til din bolig, der er finansieret ved, at realkreditinstituttet sælger nogle realkreditobligationer for dig med pant eller sikkerhed i ejerboligen. Der er altså en køber (en investor), der nu ejer disse obligationer, som har sikkerhed i din bolig. Hvis du senere vil indfri dit realkreditlån, skal de obligationer, der blev solgt til investoren for at finansiere dit lån, indløses. Det beløb du skylder realkreditinstituttet, kaldes lånets obligationsrestgæld.

Uanset hvilken type realkreditlån du har, vil dit realkreditinstitut opkræve nogle gebyrer i forbindelse med, at du indfrier dit lån før det aftalte udløbstidspunkt.

Når du oplyser realkreditinstituttet om, at du ønsker at indfri lånet før tid, udarbejder instituttet typisk et indfrielsestilbud til dig. For at udarbejde dette tilbud opkræver instituttet et gebyr.

Hvis du accepterer instituttets indfrielsestilbud, og lånet indfries, vil instituttet opkræve et indfrielsesgebyr, for at instituttet indfrier lånet.

Selve obligationsrestgælden kan du indfri på 2 måder. Du kan enten indfri lånet med obligationer eller indfri lånet kontant.


Indfrielse af realkreditlån med obligationer

Eftersom dit lån er finansieret ved at sælge obligationer på markedet, kan du også indfri lånet ved at købe disse obligationer tilbage på markedet og aflevere dem til dit realkreditinstitut. Det kan du enten selv gøre, eller du kan få dit realkreditinstitut til at stå for købet af obligationerne, hvilket vil være nemmest for langt de fleste.

Hvis du vælger at få dit realkreditinstitut til at stå for handlen, har du mulighed for at indgå en fastkursaftale, så du på forhånd kender kursen på obligationerne og dermed ved, hvor meget du skal betale, for at få lånet indfriet. Der vil typisk være et gebyr forbundet med at indgå fastkursaftalen.

Når realkreditinstituttet står for at købe obligationerne, vil den kurs du skal betale for obligationerne også blive pålagt en kursskæring af realkreditinstituttet, som du også skal betale.

Hvis du har et inkonverterbart realkreditlån, fx et rentetilpasningslån, vil du kun kunne indfri dit lån med obligationer. Kun ved en ordinær rentetilpasning, vil du kunne indfri lånet kontant. En ordinær rentetilpasning dækker over de tidspunkter, hvor prisen (den effektive rente) på variabelt forrentede lån bliver fastlagt for den kommende periode, fx hvert 3. år for F3-lån og hvert 5. år for F5-lån. Dette kaldes også refinansiering, fordi lånets oprindelige obligationer udløber og der udstedes nye obligationer til at finansiere dit lån.

Læs mere om konverterbare og inkonverterbare realkreditlån 

 

Kontant indfrielse af realkreditlån

At indfri realkreditlånet kontant betyder, at lånet kan indfries til en bestemt kurs, fordi du og realkreditinstituttet aftalte dette, da du optog lånet.

For typiske konverterbare lån, fx fastforrentede lån, er det aftalt, at lånet kan indfries til kurs 100. Den mulighed gælder kun for inkonverterbare lån, fx rentetilpasningslån, hvis du opsiger lånet i forbindelse med en ordinær rentetilpasning. Du kan læse om ordinære rentetilpasninger ovenfor.

Den kontante indfrielse kan enten ske ved, at du opsiger lånet til termin eller indfrier lånet straks. Hvis du indfrier lånet til termin, skal du opsige lånet inden for en opsigelsesfrist. Opsigelsesfristen er typisk 2 måneder før terminen, men det bør du tjekke hos dit institut.

Hvis du vælger at indfri lånet straks, er det i princippet det samme der sker. Forskellen ligger i, at du indfrier lånet over for realkreditinstituttet her og nu, hvorimod selve betalingsforpligtelsen over for investoren (ejeren af obligationerne) fortsætter indtil realkreditinstituttet kan indløse obligationerne efter opsigelsesfristen. For at indfri straks, skal du betale en ”differencerente”, som er rentebetalingen på lånet i opsigelsesperioden og en godtgørelse fra realkreditinstituttet for, at de har fået pengene til disposition, indtil de skal betales til obligationsejeren. Straks indfrielse kaldes ofte ”pari-straks”.

Det er typisk en fordel at indfri lånet kontant, hvis kursen på obligationerne er over 100.

 


Førtidig indfrielse af bankernes prioritetslån

Et prioritetslån kaldes også for et bankboliglån. Det er en lånetype, du kan optage i banken til at finansiere dit boligkøb. Bankboliglån være meget forskellige fra bank til bank, og der kan være forskel på, hvordan lånet fungerer, fx hvis du vil indfri lånet før tid. Du kan finde de konkrete vilkår for indfrielsen af dit bankboliglån i din låneaftale med banken.

Det koster ofte et indfrielsesgebyr, hvis du vil indfri et bankboliglån. Det kan også være et vilkår for lånet, at du skal opsige det med et varsel over for banken, fx 2 måneder.

På nogle bankers bankboliglån, kan man, ligesom ved realkreditlån, tale om kurser. Oftest vil det dog gælde, at lånet både optages og indfries til kurs 100.