Sådan fungerer inkonverterbare realkreditlån

Inkonverterbare realkreditlån er boliglån, hvor du kan komme til at betale mere end kurs 100, hvis du vil indfri boliglånet førtidigt eller omlægge lånet til et andet lån.

 

Når du optager et lån i din bolig, fx i forbindelse med et boligkøb, er det vigtigt at have for øje, hvilken type boliglån du vælger. Det kan nemlig have indflydelse på de muligheder, du har fremover for at indfri eller omlægge (konvertere) dit lån. Det har betydning, hvis du engang vil sælge din bolig.

En af de fundamentale forskelle på boliglån er, hvorvidt den lånetype du vælger er konverterbar eller inkonverterbar. Hvis du har planer om at beholde dit lån i hele lånets løbetid, har det ikke direkte en betydning om du vælger et konverterbart eller et inkonverterbart realkreditlån. Men forventer du, at du vil eller kan blive tvunget til at opsige realkreditlånet før det udløber, er det vigtigt at overveje, om du skal have et konverterbart eller inkonverterbart realkreditlån.

Konverterbare realkreditlån kan i princippet indfries til enhver tid – dog med en varselsperiode, som er aftalt på forhånd. Når realkreditlånet indfries betaler du prisen for de obligationer, der er udstedt med sikkerhed i din bolig. Hvis du har et konverterbart realkreditlån, er der på forhånd aftalt et loft over kursen (prisen) på disse obligationer, hvis du ønsker at indfri realkreditlån før tid.

Hvis du ønsker at indfri et inkonverterbart realkreditlån, skal du derimod opkøbe obligationerne til markedskurs. Derfor ved du ikke på forhånd, som ved de konverterbare realkreditlån, hvilken kurs du skal indfri dit realkreditlån til. Når obligationerne skal købes til markedskurs, kan du risikere, at du skal betale over kurs 100 for obligationerne, og derved kan du komme til at betale mere end værdien af din obligationsrestgæld, for at kunne indfri lånet.

En type realkreditlån der altid er inkonverterbare er rentetilpasningslån. Dog kan du, ved disse lånetyper, hvor lånet skal refinansieres (rentetilpasses) på bestemte tidspunkter, fx hvert 1., 3. eller 5. år, altid indfri realkreditlån på refinansieringstidspunktet til kurs 100, selvom lånet er inkonverterbart.