Hvordan bør du forsikre dig mod sygdom?

Hvis du bliver for syg til at arbejde, kan du få brug for gentagene behandlinger, medicin, eller operationer. Det er dyrt, men det kan du forsikre dig mod ved på forhånd at have suppleret den offentlige sygesikring ved at oprette en sygeforsikring eller sundhedsforsikring. Så overvej om dette er relevant.

Overvej en sygeforsikring

Som supplement til den offentlige sygesikring, kan du oprette en supplerende sygeforsikring. Den supplerende sygeforsikring, fx Sygeforsikring Danmark, yder økonomisk tilskud til medicin og nogle typer behandling, samt evt. rabataftaler med privathospitaler.

Læs mere om Sygeforsikring Danmark

 

Overvej en sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring er et supplement til den offentlige sygesikring. Den offentlige sygesikring sikrer alle med bopæl i Danmark ret til gratis behandling hos læger og speciallæger, samt tillæg til medicin og en række behandlinger.

Læs mere om den offentlige sygesikring

En sundhedsforsikring kan derimod sikre, at du har mulighed for at få dækket dine udgifter til undersøgelser, behandling, medicin og genoptræning primært i det private sundhedsvæsen. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver kan have oprettet en sundhedsforsikring for dig, igennem eksempelvis en pensionsordning eller en overenskomst.

Kontakt dit pensionsselskab eller undersøg selv på PensionInfo.dk, hvis du er i tvivl om hvad der gælder for dig, og om en sundhedsforsikring er en del af din ordning. Sundhedsforsikring er langt mere almindelige blandt privatansatte end hos offentligt ansatte.

Du kan læse mere om sundhedsforsikringer hos Forsikring og Pension

 

Tjek om du er forsikret ved visse kritiske sygdomme

Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker de mest udbredte sygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme. Forsikringerne dækker også visse sygdomme i hjernen, sclerose og en række andre kritiske sygdomme. Men altså ikke alle kritiske sygdomme.

Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme, der er forsikret. Der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte kritiske sygdom. Så tjek dine forsikringsbetingelser eller spørg hos dit pensionsselskab. Sygdommen skal udtrykkelig være nævnt i forsikringsbetingelserne, for at den er dækket af forsikringen.

I forsikringsbetingelserne vil det fremgå, hvad der er af specifikke krav til diagnosen og hvilke krav, der ellers skal være opfyldt. Er en sygdom ikke nævnt i betingelserne, er den ikke dækket. Heller ikke, selvom den kan være kritisk.

En forsikring ved "visse kritiske sygdomme" er typisk indeholdt i en almindelig arbejdsmarkedspensionsordning, hvis du betaler til en sådan ordning.

Du kan læse mere om forsikring ved visse kritiske sygdomme hos Forsikring & Pension

Læs om afslag på erstatning efter sygdomsrelateret tab af erhvervsevne