Skatteforhold ved ægteskab

Når I bliver gift betyder det, at I bliver fælles om visse dele af hinandens økonomi. Fx bliver man sambeskattet.

Dette betyder, at I har mulighed for eksempelvis at overføre uudnyttede personfradrag og underskud mellem jer. I skal dog stadig udfylde hver jeres selvangivelse.

I skal huske at oplyse Skattestyrelsen om, at I er blevet gift. Hvis I ikke sørger for at oplyse, at I er blevet gift og får det indregnet i forskudsopgørelsen, kan det være, at I kommer til at betale forkert skat i løbet af året.  

Læs mere om hvordan det påvirker jeres skat, hvis I bliver gift, på SKAT.dk