Forsikring ved sygdom, invaliditet og død

Hvis du har en fysisk sygdom eller psykisk lidelse, kan du risikere, at det er vanskeligt for dig at tegne en personforsikring. Dette gælder også, hvis du har haft en sådan sygdom, men er blevet rask. Personforsikringer er forsikringer, der sørger for, at du får udbetalt penge, hvis du bliver syg, bliver invalid eller dør. Her kan du finde information om de særlige vilkår, der gælder for dig i den situation.