Husforsikring - dette skal du vide

En husforsikring er en forsikring, som dækker selve din bolig modsat en indboforsikring, som dækker dine ting i din bolig.

Hvad dækker en husforsikring?

Forsikringen dækker skader på dit hus, nærmere bestemt sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer. Det vil sige, at indbo ikke dækkes, ligesom værktøj, værksted og maskiner heller ikke er dækket af husforsikringen. Du skal forestille dig at det er selve skallen på huset, der er dækket af forsikringen, mens det indvendige ikke er. Typiske skader på et hus er brand- eller vandskader.

Forsikringen dækker også, hvis du er ansvarlig for, at andre kommer til skade på din ejendom.

Er husforsikring lovpligtig?

Det er ikke lovpligtigt at tegne en husforsikring. Men hvis du låner penge til dit hus, vil lånegiveren - fx realkreditinstituttet - stille krav om, at du har tegnet en husforsikring. 

Genhusning

I tilfælde af, at du som ejer ikke længere kan bo i ejendommen gives der et beløb i erstatning pr. døgn til rimelige og nødvendige flytteomkostninger.  Du kan bruge pengene på genhusning. Der kan være forskel på de enkelte forsikringsselskabers praksis. Kontakt derfor dit eget selskab.

Psykologisk krisehjælp

Mange husforsikringer indeholder psykologisk krisehjælp, hvis skaden har udløst en akut psykisk krise, fx hvis skaden har kostet eller været tæt på at koste menneskeliv. Psykologisk krisehjælp kan også være dækket på en indboforsikring.

Retshjælp

Der er mulighed for at tegne en retshjælpsforsikring, der hjælper dig som forsikringstager i tilfælde af private retstvister. Det kan fx være sager, der er opstået i forbindelse med ombygning eller renoveringsarbejde.

Se boligejer.dk’s oversigt over, hvad du bør overveje før du tegner en husforsikring.

Udvidet dækning

Under en husforsikring har du mulighed for at udvide dækningen med forskellige produkter som fx:

 1. Bygningskasko

  Nogle selskaber tilbyder en bygningskasko, som er en forsikring, der dækker skader fx ved tyveri eller tyveri-forsøg samt hærværk.

 2. Storm, sky- og tøbrud og sne

  Forsikringen dækker skader ved en storm eller skypumpe med en vindhastighed på mindst 17,2 meter pr. sekund. Den dækker desuden nedbørsskader, som er en umiddelbar følge af storm, sky- og tøbrud eller sneskader på bygningen.
  Læs mere i Forbrugerrådet Tænks guide om skybrud.

 3. Frostsprængninger

  Forsikringen dækker skader ved frostsprængning af rør, der fører vand og varme ind i eller ud af bygningerne. Dog er det typisk et krav, for at forsikringen dækker, at der er tale om tilstrækkeligt opvarmede rum.

 4. Andre udvidede produkter

  Der er også andre udvidede produkter som svampedækning, insektdækning, råddækning, glasdækning, kummedækning, stikledningsdækning, kosmetiskdækning og hus & have dækning. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlig selvrisiko ved de enkelte udvidede dækninger.

Hvad skal du være særlig opmærksom på?

 1. Hvad dækkes ikke af en husforsikring?

  Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller udførelsen, du som forsikringstager har eller burde have kendskab til. Skaden må heller ikke skyldes alder, slid, mangelfuld vedligeholdelse, mang-lende opfyldelse af bygningslovgivningens bestemmelser eller andre vejledninger. De fleste selskaber dækker heller ikke følgende:

  • hvis der kan opnås erstatning på forhandler- eller leverandørgarantien eller hos reparatøren.
  • hvis ejendommen forlades helt eller delvist eller ligger ubenyttet hen uden tilsyn, eller hvis skaden skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger, der ikke skyldes en dækningsberettiget skade.

  Se en oversigt over byggelove og regler på bygningsreglementet.dk

  Bolius har udviklet en app, der hjælper dig med at holde styr på, hvordan du bedst muligt vedligeholder dit hjem.

  Hent app’en ”Husets kalender” her

   

 2. Hvad skal du gøre, hvis der sker en skade på huset?

  Afværgelse: Det er din pligt at forsøge at afværge skader. Når der alligevel er sket en skade, skal du altså begrænse skaden mest muligt. Forsikringsselskabet har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltnin-ger som fx at få fat på en udsugningspumpe og en affugter i tilfælde af vandskade.