Forstå de svære ord banken bruger

Du kender det selv, en samtale bliver bedre og mere ligeværdig, hvis I begge taler samme sprog. Det sprog banken taler er fyldt med fagord, som du normalt ikke selv ville bruge. Det er vigtigt, at kunne de mest almindelig bankord, hvis du giver dig i lag med banken. Hvis du kan de svære ord, forstår du bedre, hvad det er bankrådgiveren prøver at forklare dig, og så føler du dig også mere selvsikker.

Rådighedsbeløbet

Rådighedsbeløbet er det beløb, du har tilbage i pungen, efter alle dine faste udgifter, som fx husleje, boliglån, vand, varme, elektricitet, bil, børneinstitutioner, fritidsaktiviteter, forsikringer og lignende er betalt. Rådighedsbeløbet skal kunne dække dine variable udgifter som fx mad, tøj, transport og fornøjelser. Dit rådighedsbeløb er vigtig information for bankrådgiveren. Hvis du anvender budgetskabelonen på Rådtilpen-ge.dk, udregner den dit rådighedsbeløb.

 

ÅOP

ÅOP (Årlig omkostning i procent) er ”kiloprisen på penge”, det vil sige alle de årlige gebyrer, renter og andre udgifter, som du skal betale i forbindelse med et lån. Det er opgivet i procent af lånets værdi. Generelt kan man sige, at det billigste lån vil være det lån med den laveste ÅOP.

 

Rente

Renten er den pris, du betaler banken for at låne penge, eller banken betaler dig for at låne dine penge, ved at pengene står på din opsparing hos banken. Renten er altid et procenttal. Den rente, der er direkte er tilknyttet et lån, kaldes ofte for pålydende eller nominelle rente.

Grundlæggende er der to typer rente, som du stifter bekendtskab med i banken.

  • Fast rente: Når du indgår en låneaftale med fast rente, ændres rentesatsen ikke i lånets løbetid.

  • Variabel rente: Når du indgår en låneaftale med variabel rente, kan renten ændres, hvis der sker ændringer på rentemarkedet. Udviklingen på rentemarkedet afhænger af den økonomiske udvikling i samfundet. Det betyder, at hvis markedet ændrer sig, vil renten på dit lån også blive ændret. Er der tale om en markedsmæssig ændring, kan banken ændre din rente med dags varsel. Er der tale om en ændring som følge af bankens egne forhold, skal banken give et varsel én måned før ændringen. Betingelserne for renteændringer fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser, som du kan finde på din banks hjemmeside. Næsten alle banklån har variable renter.

 

Bidrag

Bidrag er et gebyr på et realkreditlån. Bidraget går til dækning af realkreditinstituttets driftsomkostninger, tab og overskud. Bidragssatsen beregnes oftest som en procentdel af restgælden af realkreditlånet, og betales som en del af ydelsen månedlig eller kvartalvis. Jo lavere belåningsgrad når lånet optages, jo lavere vil bidragssatsen typisk være. Lån med variabel rente og afdragsfrihed er dyrere i bidrag end lån med fast rente og afdrag.

 

Refinansiering

Refinansiering er et ord realkreditinstitutterne bruger, når rentetilpasningslån, også kaldet variabelt forrentede lån, skal have fastsat en ny rente. Ved refinansierings fastsættes rente for lånet for en ny periode. Typisk foregår dette en gang om året eller hvert tredje eller femte år.

 

Realkreditlån

Realkreditlån er en særlig type lån, der kan købes, hvis du til gengæld giver pant i fast ejendom (ikke andelsboliger). Realkreditlån finansieres gennem udstedelse af obligationer. En obligation er et gældsbevis, der sælges til investorerne via børsen. Realkreditlån afdrages typisk over en lang årrække med lige store terminsydelser, der både kan indeholde renter, afdrag og bidrag for lånet.

 

Afdragsfrihed

Afdragsfrihed betyder, at du har en aftale med banken eller realkreditinstituttet om, at du ikke afdrager på lånet i en periode. Gældens størrelse bliver altså ikke mindre i denne periode. Selvom du har afdragsfrihed, skal du stadig løbende betale renter (og bidrag, hvis det er et realkreditlån) for lånet. Når perioden med afdragsfrihed udløber, skal du betale både renter og afdrag for lånet

 

Netto / brutto

Nettoydelse og bruttoydelse er to begreber, som du ofte støder på i pengeverdenen. De hænger sammen med, hvad du skal betale før og efter skat for et lån. Bruttoydelsen er ydelsen før skattefradraget. Nettoydelsen er hvad du skal betale, efter at et skattefradrag for renter og bidrag er trukket fra din lønindkomst. Ydelse / Termin Ydelsen er den sum penge, som du betaler fx pr. måned for et lån. Ydelsen inkluderer rente, bidrag og afdrag. Afdrag betales ikke, hvis lånet er afdragsfrit for en periode.

 

Gæld

Gæld er kort fortalt de penge, du skylder fx til banken. I bankverdenen er der flere begreber knyttet til gæld.

  • Restgæld: Restgælden er det beløb du skylder på et lån, fx et realkreditlån. Jo mere og jo oftere du betaler af på et lån, desto mindre bliver restgælden.

  • Gældsfaktoren: Gældsfaktoren er et nøgletal banken ser på, når du kreditvurderes. Gældsfaktoren er husstandens gæld divideret med husstandens indkomst før skat (bruttoindkomst).

 

Hovedstol

Et låns hovedstol dækker over hele det beløb, som du oprindelig har lånt. Når du har afdraget et lån fuldstændigt, er summen af alle afdragene lig med hovedstolen. En hovedstol består af flere forskellige dele - låneprovenu, stiftelsesomkostninger for lånet og kurstab.

Låneprovenuet er den pose penge, som du modtager fra banken. Hvis du optager et boliglån, vil hovedstolen oftest være større end låneprovenuet, da der i hovedstolen også er indregnet stiftelsesomkostninger og kurstab.

 

Løbetid

Lånets løbetid dækker over, hvor mange år du skal betale afdrag og renter for et lån, før du har betalt lånet tilbage. Hvis lånets løbetid er 20 år, skal du betale afdrag og renter for det i 20 år, men mindre du har aftalt afdragsfrihed med banken i en periode.

 

Likviditet

God likviditet betyder helt enkelt, at du har penge til rådighed, som du kan bruge her og nu, fx overskud på betalingskontoen, også sidst på måneden. Hvis du konstant har overtræk er du illikvid, og ikke i stand til at betale dine regninger. Banken er sjældent glad for illikvide kunder, for det betyder, at der ikke er balance i kundens indtægter og udgifter.

 

Konvertering

Konvertering kaldes også låneomlægning og drejer sig om omlægning af realkreditlån. Det er typisk fastforrentede realkreditlån, som det kan være en god ide at konverterer. Konvertering udføres, når der sker ændringer i renteniveauet for obligationslån. Realkreditlånet konverteres til et lån af samme type, men med en lavere eller højere rente. Derved kan der opnås lavere rente eller en lavere restgæld.

 

Finansielle produkter

Banken betegner ofte det den sælger som finansielle produkter, det vil sige realkreditlån, kassekreditter, billån og forskellige slags udlånskonti. Finansielle produkter er altså alle de pengeprodukter, som banken har på hylderne og gerne vil sælge.

 

Service

Service er noget banken gerne vil sælge. Modsat finansielle produkter drejer service sig ikke så meget om direkte køb og salg af penge, men om forskellige former for hjælp og rådgivning, fx netbank, Dankort og generel rådgivning om privatøkonomi. Dette kan banken tage sig betalt for.

 

Indlån / udlån

Indlån er penge, du har stående i banken fx på en opsparingskonto. Dem betaler banken dig penge for at låne i form af renter. Udlån er penge du låner af banken. Dem betaler du banken renter for at låne.

Udlån kan fx være:

  • Realkreditlån
  • Boliglån/prioritetslån
  • Billån
  • Kassekreditter
  • Byggelån
  • Forbrugslån


Forretningsomfang

Forretningsomfang, eller engagement, er ord der bruges om den samlede sum af kundens lån, opsparing, investeringer og private pensionsopsparinger hos en given bank. Jo større potentielt forretningsomfang, jo større mulighed har banken for at for at tjene penge på kunden, og jo bedre vilkår vil kunden derfor typisk kunne opnå.