Hvad er dine rettigheder i banken?

Hvordan er reglerne med bankskifte? Og hvor lang tid må det tage. Må banken selv fastsætte priser og gebyrer? Find svarene på de mest almindelige spørgsmål om dine rettigheder som kunde i banken her.

  • Banken bestemmer selv pris og gebyrer, men skal oplyse dig om dem
  • Du har som kunde i banken ret til en basal indlånskonto og en basal betalingskonto
  • Banken må godt modregne i din indkomst, hvis du skylder banken penge

 

Hvad skal banken oplyse dig?

Bankerne har pligt til at oplyse dig om deres priser og gebyrer. Ude i bankerne skal du kunne se gebyrerne på de mest almindelige ydelser, services og produkter. Det samme skal du kunne se på bankens hjemmeside. Det skal altså være muligt for dig som kunde at se, hvad det fx koster at få en almindelig indlånskonto, og hvilke gebyrer der knytter sig til bankens andre ydelser, fx hvis du skal bruge kontoudskrifter eller have et hævekort tilknyttet din bankkonto.

 

Hvilke oplysninger kan banken kræve af mig?

Banken kan bede dig om, at du dokumenterer din identitet. Det betyder, at banken fx kan bede om en kopi af dit pas, din dåbsattest eller din årsopgørelse. Årsagen til dette findes i loven om hvidvaskning. Det er altså lovgivning, der pålægger banken at bede dig om de oplysninger.

 

Hvor høje må bankens gebyrer være?

Bankerne har lov til selv at bestemme, hvad deres ydelser skal koste. Du bør derfor se på banken, som en hvilken som helst anden virksomhed du handler i. Er varen for dyrt det ene sted, kan du lede efter et billigere alternativ et andet sted. Når du bliver kunde i en bank, indgår du også en aftale med banken, og skriver blandt andet under på de almindelige vilkår. I de almindelige vilkår står der fx, at banken kan ændre prisen på dens ydelser.

 

Hvad har banken pligt til at sælge til dig?

Banken er ikke forpligtet til at sælge dig alle dens ydelser. Men banken er forpligtet til at tilbyde dig en basal indlånskonto og en basal betalingskonto, med mindre banken har en konkret og saglig begrundelse til at nægte dig det. En saglig begrundelse er fx, hvis du har opført dig groft i banken.

 

Må banken tage af din indkomst?

Hvis du skylder banken penge og ikke afdrager på gælden, som banken og du har aftalt, må banken gerne modregne noget af det du skylder banken ved at tage en del af din indkomst. Men når banken tager udlæg i din indkomst, skal banken skal altid efterlade så meget tilbage, at det dækker beskedne leveomkostninger for dig og din familie. Det vil sige I skal have noget tilbage, som I kan leve for.

 

Hvor lang tid må et bankskifte tage?

Der er frit valg på hylderne, når du skal ud og finde en bank. Dog kan du støde på nogle administrative omkostninger, ligesom det kan tage tid hvis du vil skifte bank. Flytningen af dine betalingskonti og betalingsoverførsler skal ske inden for 12 bankdage, når din nye bank har modtaget alle relevante oplysninger fra dig. Flytningen af banklån, pensionsopsparinger, lån med pant i fast ejendom og værdipapirdepoter kan tage længere tid. Husk at du som kunde altid har mulighed for at rette henvendelse til den klageansvarlige i banken, hvis du er utilfreds med pengeinstituttets behandling af en sag.

Find vejledning til at klage over din bank

 

Beskyt dig selv når du vælger online- eller mobile banktjenester

Bliv klogere med denne guide