icon_tool_info_solid_notransp icon_forbrugslaan icon_aegteskab icon_arbejdsliv icon_arrow_left_3099 icon_arv_testamente icon_bank icon_boernefamilie icon_flytning icon_forsikring icon_gaeld icon_huskoeb icon_investeringspapir icon_opsparing icon_papirloest_forhold icon_pension icon_skilsmisse icon_sparetips icon_test_livssituation icon_tool_facebook icon_tool_facebook icon_tool_arrow_down icon_tool_arrow_left icon_tool_arrow_right icon_tool_arrow_up icon_tool_close icon_tool_facebook icon_tool_hamburger icon_tool_acc_expanded icon_tool_acc_expanded icon_tool_minus icon_tool_plus icon_tool_acc_expanded icon_tool_search icon_tool_twitter icon_tool_instagram icon_tool_youtube icon_tool_podcast icon_unge_oekonomi icon_vaerktoej

Snyder lønsedlen dig?

26.09.17 af Morten Holm Steinvig

Hver anden har fundet fejl på sin lønseddel. Selv små fejl kan koste dig dyrt i længden. Så gør dig selv en tjeneste og tjek din lønseddel for svipsere.

De typiske fejl på lønsedler

  • Der mangler tillæg fx for overarbejde
  • Pensionsindbetalingen er forkert
  • Feriesaldoen er forkert
  • Løntrinnet er for lavt
  • De registreret arbejdstimer er for få

Hvis du er fastlønnet, kan du nøjes med at gå din lønseddel grundigt igennem af og til, når der er ændringer i din ansættelse. Hvis din udbetalte løn passer med sidste måneds, er alt som regel godt.

Hvis du finder fejl, så henvend dig til din HR- eller lønafdeling, din tillidsrepræsentant eller i sidste ende din fagforening for hjælp.

Du bør også gemme dine lønsedler i fem år, før du smider dem ud. Hvis du modtager lønsedlerne i e-boks, er de sikre der. Du skal bruge dine gamle lønsedler, hvis du senere får problemer med at få udbetalt løn for overarbejde, feriepenge og pension.

 

Tjekliste til din lønseddel

Får du udbetalt den rigtige løn?
Stemmer din lønsum med den løn, som er fastsat i din kontrakt eller overenskomst? Nogle overenskomster gør dig fx berettiget til at stige i løn, hvis du har gennemført et bestemt kursus eller har været ansat i et bestemt antal år - det som også kaldes anciennitet.

Får du alle dine tillæg?
På din lønseddel, bør du kunne se din grundløn og dine tillæg.

Du kan få personlige løntillæg, du har forhandlet dig til, for særlige kvalifikationer, eller tillæg for særlige opgaver og ansvarsområder.

Du kan også få tillæg for at arbejde med forskudt arbejdstid eller for overarbejde hvis du fx er butiksansat. Er du i tvivl om, hvilke tillæg du er berettiget til i de situationer, så undersøg dine rettigheder hos din tillidsrepræsentant eller fagforening.

Hvis du skal have tillæg for bestemte arbejdstimer, så skriv dine arbejdstimer. Så kan du se, om du har fået løntillæg for alle timerne, og om du fx har fået de tillæg for weekendarbejde eller overarbejde, som du er berettiget til.

Betales der til pensionsopsparingen?
På din lønseddel kan du se, hvad du og din arbejdsgiver indbetaler til din pension. Tjek om procentsatsen eller beløbet for din pensionsopsparing stemmer med din overenskomst eller kontrakt. Arbejdsgiveren skal indbetale det samlede beløb, dvs. både arbejdsgiverdelen og din del, til pensionskassen.

Husker arbejdsgiveren feriepengene?
De fleste lønmodtagere er sikret minimum 5 ugers ferie og 5 ekstra feriefridage. Tjek derfor om du sparer op til din ferie ved at du optjener feriedage eller at din arbejdsgiver indbetaler feriepenge.

På nogle lønsedler vil din feriesaldo stå på din lønseddel. Ofte kan du også se, hvor mange feriedage, du allerede har brugt i den periode, lønsedlen gælder for, samt hvor mange feriedage, du har tilbage til resten af ferieåret.

 

Særligt for timelønnede

Tjek hver eneste lønseddel
Er du timelønnet, eller svinger din løn fra måned til måned, fordi du har vagter på forskellige tidspunkter eller overarbejde? I så fald er det særligt vigtigt, at du tjekker hver eneste af dine lønsedler med tjeklisten her.

Hold selv regnskab med dine timer
Sørg for at holde styr på dine arbejdstimer. Hvis du ikke får udleveret en oversigt fra arbejdsgiveren, så skriv dine arbejdstimer ned med tidspunkt og dato, så du kan holde regnskab. Dermed undgår du at snyde dig selv for glemte arbejdstimer og for tillæg for natte- og weekendarbejde.