Prioritetslån uden afdrag

Et prioritetslån er et banklån, der fungerer som en slags kassekredit. Du optager et lån med pant i din bolig. Pengene fra lånet bliver sat ind på en konto, som du frit kan hæve fra og sætte penge ind på. Den rente du betaler for at låne penge, er identisk med den rente, du får, hvis du sætter penge ind på din konto.  

Hvis du har lånt 500.000 kr. og har 400.000 kr. stående på din konto, kommer du kun til at betale rente af 100.000 kr. Og da du frit kan sætte penge ind på kontoen, kan du fx benytte den som lønkonto, så du hver måned ved lønudbetalingen nedbringer din gæld og dermed renteudgifterne. Det giver stor fleksibilitet, men også en rente, der typisk er højere end fx rentetilpasningslån.

Renten på lånet følger markedsrenten – det vil sige den rente, der fastsættes af Nationalbanken. Hertil kommer et tillæg, som er fastsat af pengeinstituttet. Da renten er variabel og løbende ændres, kan du ikke vide, hvad du kommer til at betale for lånet. Du påtager dig med andre ord en risiko. Når renten stiger eller falder, vil dit lån blive dyrere eller billigere.

Løbetiden på et prioritetslån aftales med banken. Det fås både med og uden afdragsfrihed.

Hvis du vælger et lån med afdragsfrihed, kan du lade være med at betale af på lånet i en periode. Det er den såkaldte afdragsfrie periode, hvor du kun betaler renter på lånet.

Lånet findes også med afdrag

 • ÅOP

  Så meget koster det at låne

  Her er en oversigt over omkostningerne ved et prioritetslån med afdrag.

   

  Lånets størrelse

  ÅOP

  Hvis du låner 1 million kroner

  1,50 - 6,34 %

  Hvis du optager et tillægslån på 400.000 kroner

  1,04 - 6,80 %

  Omkostningerne ved et lån kan gøres op i det, der hedder ÅOP. Det står for Årlige Omkostninger i Procent. Man kan kalde det kiloprisen på et lån.

  Hvis du vil sammenligne to lån, kan du sammenligne deres ÅOP og se, hvad der er dyrest her og nu. Du kan også sammenligne ydelsen – altså det du skal betale i kroner og øre – men ydelsen indeholder ikke samtlige omkostninger. Det gør ÅOP derimod.

  Dog skal du være opmærksom på, at det kun er retvisende at sammenligne lån af samme type med samme løbetid og beregningsform. ÅOP giver ikke et godt grundlag for at vælge imellem forskellige lånetyper.

  Vær også opmærksom på, at renten kan ændre sig, og dermed ændres også omkostningerne i dit lån. Det, der ser billigt ud lige nu, behøver ikke at være billigt på lang sigt.

  Forudsætninger for beregningen (tallene er fra 3. marts 2014)

  De angivne oplysninger tager udgangspunkt i en dataindsamling foretaget blandt 10 tilfældigt udvalgte pengeinstitutter i Danmark.

  De 10 pengeinstitutter er blevet bedt om at angive deres pris for henholdsvis et prioritetslån på 1 mio. kr. og et tillægslån på 400.000 kr.

  Det angivne spænd for ÅOP repræsenterer henholdsvis den laveste og den højeste ÅOP blandt udbyderne i stikprøven på tidspunktet for dataindsamlingen.

 • Konvertering

  Lånet kan ikke konverteres

  Et prioritetslån kan ikke konverteres. Men du kan altid indfri lånet ved at betale det, du skylder. Du kan med andre ord omlægge lånet ved at optage et nyt og betale restgælden på prioritetslånet.

 • Risiko

  Lånet har høj risiko

  Da renten er variabel, er risikoen for et prioritetslån høj. Med et prioritetslån kan renten og tillægget til pengeinstituttet løbende blive ændret. Stiger renten, vil du komme til at betale mere for lånet.

  Vær opmærksom på, at prisen på boliger typisk falder, når renten stiger. Falder priserne meget i en periode, kan du risikere, at du kommer til at skylde mere væk, end det boligen er værd. Det kan være et problem, hvis du ønsker eller er nødt til at sælge din bolig på et tidspunkt, hvor prisen på boligen er lav. Så risikerer du at stå tilbage med en restgæld fra salget af boligen.

  Tal altid med din rådgiver om risikoen ved de forskellige lånetyper, inden du træffer dit valg.

Sammenlign med andre låntyper