Guide til barselsdagpenge og børnepenge

Læs om dine muligheder for barselsdagpenge, børnepenge og børnetilskud, så du kan forberede dig og din økonomi til et liv som børnefamilie.

Løn eller dagpenge under barsel

Som lønmodtager har du i udgangspunktet ret til barselsdagpenge fra kommunen - også selvom du ikke er medlem af en A-kasse.

Nedenfor kan læse mere om, hvilke kriterier, man skal opfylde, for at have ret til barselsdagpenge og du kan se satserne for barselsdagpenge:

På Borger.dk kan du bl.a. beregne, hvor længe du kan holde orlov, og hvor meget du får i barselsdagpenge.

Hvis du er i arbejde, så spørg din arbejdsgiver eller din fagforening om din ret til løn under barsel.

 

Indtægt efter barslen

Hvis du har fået barselsdagpenge optjener du ikke ret til fuld ferie med løn. Du kan læse mere om mulighederne for feriedagpenge på borger.dk

Børne- og ungeydelse

Uanset indkomst har alle forældre ret til børne- og ungeydelse (populært kaldet børnecheck) fra barnet er 0-18 år. Se satserne for børne- og ungeydelse hos SKAT og læs mere på borger.dk.

Husk! Husk at fortælle SKAT, hvilken indtægt du forventer, i det/de kalenderår, hvor du går på barsel. Størrelsen på din indkomst har nemlig betydning for din skatteprocent.

Indtægter, hvis du er under uddannelse

Hvis en eller begge forældre er under uddannelse, har du mulighed for at få særlig støtte via SU-systemet og i form af særligt børnetilskud fra kommunen.

Klik på linkene nedenfor og læs mere.

SU-styrelsen

Borger.dk

Indtægter, hvis barnets forældre ikke bor sammen

Hvis forældrene ikke bor sammen, kan den forælder, hvor barnet har adresse, modtage børnebidrag fra den anden forælder.

Der er også mulighed for at søge om fx fødselsbidrag og dåbsbidrag.

Læs mere om bidrag hos Statsforvaltningen

Hvis du er enlig forsørger eller har særlige behov

Som enlig forsørger eller forsøger med særlige behov, har du mulighed for at få børnetilskud fra kommunen.

Læs mere på Borger.dk.

Unge forældre med baby